Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

22.06.2018 -Επιστολές ΕΤΕΑΕΠ, της 18.6.2018, προς 60 συναδέλφισσες που ελάμβαναν την κατώτερη επικουρική σύνταξη ΤΕΑΠΕΤΕ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Επιστολές του ΕΤΕΑΕΠ σε 60 συναδέλφισσες, προσυνταξιούχους του ΤΕΑΠΕΤΕ (προ του 4ου/2006) και μετέπειτα συνταξιοδοτηθείσες από το ΙΚΑ, με τις οποίες το ΕΤΕΑΕΠ ζητά την επιστροφή ποσών επικουρικής σύνταξης, επειδή ελάμβαναν μέχρι τον 6ο/ 2014 την κατώτερη επικουρική σύνταξη του ΤΕΑΠΕΤΕ αντί της κατώτερης επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΜ.

 

Αθήνα 22/6/2018

Η περίπτωση αφορά 60 συναδέλφισσες προσυνταξιούχους ΤΕΑΠΕΤΕ, προ του 4ου /2006, που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΜ με το Ν. 3455/2006 (παρ. 1 του άρθρου 26) και μετά τη συνταξιοδότησή τους από το ΙΚΑ έλαβαν την κατώτερη επικουρική σύνταξη του ΤΕΑΠΕΤΕ (κατώτερη σύνταξη άρθρου 10ε Καταστατικού ΤΕΑΠΕΤΕ), ως επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑΜ, ΕΤΕΑ.

Όμως, μετά την μετάπτωση των αρχείων του ΤΕΑΠΕΤΕ (που υποστήριζε η εταιρεία ΕΠΙΛΥΣΙΣ, Νίκης 23) στο μηχανογραφικό σύστημα του ΕΤΕΑ, υπολογίστηκε και τους χορηγήθηκε από τον 7ο /2014 η κατώτερη επικουρική σύνταξη του ΕΤΕΑΜ, ΕΤΕΑ, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο τ. ΕΤΕΑΜ.

Αυτό συνέβη διότι οι προσυνταξιούχοι του ΤΕΑΠΕΤΕ εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΜ τον 4ο /2006 και με την εγκύκλιο ΙΚΑ 53/2006 ορίσθηκε ότι σύμφωνα με το Ν. 3455/2006 θα τους χορηγηθεί η επικουρική σύνταξη του ΕΤΕΑΜ και όχι του ΤΕΑΠΕΤΕ.

Κατά το ΕΤΕΑΕΠ οι 60 συναδέλφισσες, μετά από τη συνταξιοδότησή τους από το ΙΚΑ και μέχρι τον Ιούνιο 2014, ελάμβαναν ως επικουρική σύνταξη αυτή την κατώτερη του ΤΕΑΠΕΤΕ, που ήταν υψηλότερο ποσό από το ποσό της κατώτερης σύνταξης του ΕΤΕΑΜ.

Το ΕΤΕΑΕΠ, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, δεν τους κατέβαλε την επικουρική σύνταξη μηνός Ιουνίου 2018 και με επιστολές του, από 18/6/2018, ζητεί την επιστροφή των επιπλέον ποσών που έλαβαν από το 2006 έως τον 6ο /2014 ως επικουρική σύνταξη. Τα ποσά που ζητούνται ανέρχονται, ανάλογα με το πότε συνταξιοδοτήθηκαν από το ΙΚΑ, από μερικές εκατοντάδες ευρώ και φθάνουν μέχρι και 24.000 ευρώ.

Σε σημερινή (22/6/2018) συνάντηση του Συλλόγου στο ΕΤΕΑΕΠ υπήρξε η ενημέρωση, από την αρμόδια διεύθυνση, ότι θα λάβουν κανονικά την επικουρική σύνταξη Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου 2018 και θα εξεταστεί το θέμα της επιστροφής των “αχρεωστήτως καταβληθέντων” ποσών συντάξεων.

Ο Σύλλογος, πέραν των δικών του ενεργειών, ήδη ανέθεσε στη Νομική Σύμβουλο κα Σοφία Καπατσώρη τη νομική αντιμετώπιση του πολύ σοβαρού αυτού θέματος.

Καλούνται όσες συναδέλφισσες παραλάβουν αυτές τις επιστολές να έρθουν αμέσως σε επικοινωνία με το Σύλλογο.

Υπενθυμίζουμε ότι οι εισφορές στο ΤΕΑΠΕΤΕ, έως 14,75%, ήταν πολλαπλάσιες εκείνων του ΕΤΕΑΜ (6%) και οι συνταξιούχοι του ΤΕΑΠΕΤΕ εντάχθηκαν τον 4ο /2006 στο ΕΤΕΑΜ με το καθεστώς ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΜ!

Μέχρι και σήμερα, για τον προσδιορισμό των μεταβολών, όπως χορήγηση επικουρικής σύνταξης μετά από τη συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ, χορήγηση επιδόματος τέκνων, κ.λ.π. ακολουθείται η νομοθεσία του τ. ΕΤΕΑΜ (Εγκύκλιος ΙΚΑ 53/2006, εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας Α.Π. Φ. 20021/6313/966/8-4-2014).

Ακόμη και ο επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων του ΤΕΑΠΕΤΕ το 2016 με το νόμο Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016) έγινε με βάση τα προβλεπόμενα για το τ. ΕΤΕΑΜ γιατί βασίσθηκε στην εγκύκλιο αυτή του Υπουργείου Εργασίας.

Όλα αυτά τα χρόνια, από το 2006 έως και πρόσφατα, οι διοικήσεις των Συλλόγων Συνταξιούχων και Εργαζομένων δεν έλαβαν καμία μέριμνα για την ένταξη των συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΜ. Αντίθετα, το πρώτιστο μέλημά τους ήταν να εμποδίζουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να δημιουργήσει έστω και υποψία αμφισβήτησης της επάρκειας των πόρων του Ταμείου, για την εισφορά της Εμπορικής Τράπεζας προς το ΕΤΕΑΜ ύψους 778,6 εκατομμυρίων ευρώ (άρθρο 26 Ν.3455/2006), που προσδιόρισε η οικονομική μελέτη για τους συνταξιούχους του ΤΕΑΠΕΤΕ (άρθρο 59.γ΄ Ν. 3371/200

 

                                                                  Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζα

                                                                        ο Πρόεδρος            ο Γ.  Γραμματέας

                                                                        Χ. Τσιλώνης                 Γ. Δέδες