Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr Fax 2105234806

20.07.2018 Ενημέρωση για τα αναδρομικά που θα καταβληθούν στους συνταξιούχους ΤΕΑΠΕΤΕ προ του 2006 με την επικουρική σύνταξη μ. Αυγούστου.


Αθήνα, 20.7.2018


Συνάδελφοι, ανακοινώθηκε την 19/7/2018 από την αρμόδια Υπουργό, ότι με την πληρωμή των επικουρικών συντάξεων μ. Αυγούστου, περίπου 200.000 συνταξιούχοι θα λάβουν στις 2 Αυγούστου τα αναδρομικά ποσά που προέκυψαν από την αλλαγή στον υπολογισμό της εισφοράς υπέρ του ΑΚΑΓΕ, στις επικουρικές συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ, η οποία αλλαγή έχει ήδη γίνει από την σύνταξη μ. Μαΐου 2018.

Σε σημερινή (20/7/2018) επικοινωνία με το ΕΤΕΑΕΠ μας ενημέρωσαν ότι οι επιστροφές αυτές αφορούν σε περίπου 1.000 συνταξιούχους ΤΕΑΠΕΤΕ, προ του 2006.

Οι συνάδελφοι αυτοί, μετά τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑ δεν υπέστησαν μείωση επειδή ελάμβαναν κύρια και επικουρική σύνταξη μικρότερη των 1.300 ευρώ (Ν.4387/2016, άρθρο 96 παρ.4). Όμως εξακολουθούσαν να τους παρακρατούν από την επικουρική σύνταξη ΕΤΕΑΕΠ την Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης με τα προ του Ν. 4387/2016 δεδομένα. Αυτό διορθώθηκε με την επικουρική σύνταξη Μαΐου και θα λάβουν τα ποσά των αναδρομικών την 2 Αυγούστου 2018.

Επομένως όσοι συνάδελφοι είχαν μικρότερο ποσό εισφοράς ΑΚΑΓΕ στη σύνταξη μ. Μαΐου θα λάβουν τα αναδρομικά με τη σύνταξη Αυγούστου.

   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

       Ο Πρόεδρος           Ο Γ. Γραμματέας

 Χ. Τσιλώνης                Γ. Δέδες