Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr Fax 2105234806

21.09.2018 - Παραίτηση από το Δ.Σ. του Συλλόγου του συναδέλφου Κώστα Νέσση

                                                                                                        

Προς το

ΔΣ του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

                                                                                                                                                          Αθήνα 21.09.2018


Συνάδελφοι,

Με την παρούσα σας γνωστοποιώ την παραίτησή μου από μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας για προσωπικούς λόγους.
Ευχαριστώ για την μέχρι σήμερα συνεργασία μας.

Συναδελφικά,
Κ. Ν. Νέσσης