Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

31.10.2018 Αιτήσεις προς ΕΦΚΑ & ΕΤΕΑΕΠ για τις μειώσεις των συντάξεων - Κατάθεση ομαδικών αγωγών διεκδίκησης των περικοπών.

Αιτήσεις προς ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ για τις μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις των νόμων 4051/2012 και 4093/2012.

Κατάθεση αγωγών διεκδίκησης των περικοπών.

 

                                                                                            Αθήνα 31.10.2018

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

προσφάτως οι ασφαλιστικοί μας φορείς, ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, ανακοίνωσαν τη διαδικασία κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης για τις περικοπές στις κύριες και επικουρικές μας συντάξεις, καθώς και την περικοπή των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας, βάσει των νόμων 4051/2012 και 4093/2012.

Επαναλαμβάνουμε όμως ότι η κατάθεση αιτήσεως (ηλεκτρονική ή μη) ΔΕΝ είναι νομική διεκδίκηση και ΔΕΝ υποχρεώνει τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ για την επιστροφή των περικοπών.

Επειδή υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το ζήτημα αυτό, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τα εξής:

Η κατάθεση της αιτήσεως σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει τους εν λόγω ασφαλιστικούς φορείς στην επιστροφή των διεκδικούμενων ποσών περικοπών των συντάξεων. Με την κατάθεση της αιτήσεως, το μόνον που επιτυγχάνεται είναι η διακοπή τυχόν παραγραφής των απαιτήσεών μας, για έξι μήνες.

Η αίτηση ΔΕΝ είναι νομική διεκδίκηση. Σε περίπτωση που κάποιος επιλέξει την κατάθεση αιτήσεως, θα πρέπει εντός έξι μηνών να προβεί στην κατάθεση αγωγής ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Σημειώνεται ακόμη ότι ο νόμιμος τόκος επιδικίας υπέρ του συνταξιούχου ξεκινά από την κατάθεση της αγωγής και την επίδοσή της στον ΕΦΚΑ.

Επομένως, κατ’ αρχήν όσοι έχουν προβεί σε νομικές ενέργειες, δηλαδή έχουν συμπεριληφθεί στις ομαδικές αγωγές του Συλλόγου μας, δε χρειάζεται να καταθέσουν καμία αίτηση στους ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς, διότι ήδη διεκδικούν νομίμως τις παράνομες κρατήσεις.

Όσοι δεν ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στις ομαδικές αγωγές, είναι στη διακριτική τους ευχέρεια να καταθέσουν ή να μην καταθέσουν την ανωτέρω αίτηση.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ομαδικές αγωγές μας μέσω του Συλλόγου, για επιστροφή των αναδρομικών - παράνομων κρατήσεων, ναι μεν περιλαμβάνουν το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 μέχρι την κατάθεση της κάθε αγωγής, αλλά η Ολομέλεια του ΣτΕ με τις αποφάσεις 2287 και 2288/2015 περιόρισε την αναδρομικότητα των απαιτήσεών μας από 15.6.2015. Οι ομαδικές αγωγές μας έχουν κατατεθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και κάθε μία έχει λάβει έναν ξεχωριστό γενικό αριθμό κατάθεσης.

Όπως ίσως γνωρίζετε, πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (αριθ. 3037/2018) δικαίωσε κάποιους ενάγοντες – συνταξιούχους για τα έτη 1.1.2012 έως 31.7.2015. Πλην όμως, το δικαστήριο δεν ακολούθησε το διατακτικό των ανωτέρω αποφάσεων του ΣτΕ (2287 και 2288/2015) οι οποίες περιορίζουν το διάστημα για επιστροφή των αναδρομικών μας από τον Ιούνιο 2015.

Τα εναγόμενα ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στο Διοικητικό Εφετείο, εντός 60 ημερών από την επίδοση της κάθε δικαστικής απόφασης, το οποίο με μεγάλη πιθανότητα θα ακολουθήσει το διατακτικό του ΣτΕ και θα δώσει αναδρομικά από 15.6.2015.

Η απόφαση του Εφετείου είναι τελεσίδικη και εκτελείται. Εάν θέλει κάποιος διάδικος μπορεί να ασκήσει αναίρεση στο ΣτΕ, όμως τα χρήματα θα πρέπει να καταβληθούν με την απόφαση του Εφετείου γιατί είναι απόφαση τελεσίδικη.

Επαναλαμβάνουμε ότι η παραγραφή κατά των ΝΠΔΔ, ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ είναι πενταετής τα δε διεκδικούμενα αναδρομικά είναι κυρίως από 15.6.2015 μέχρι την κατάθεση της αγωγής.

Μέχρι 31.12.2018, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ και από 1.1.2019 δεν θα αναφέρονται πλέον οι περικοπές ν.4051/2012 και ν.4093/2012 στα μηνιαία σημειώματα κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ. Οπότε, όσοι θελήσουν, εφεξής, να συμμετέχουν στις ομαδικές αγωγές του Συλλόγου, με την κατάθεση της αγωγής για τις περικοπές στην κύρια σύνταξη ΕΦΚΑ, θα διεκδικούν το ποσό για όλο το επίδικο χρονικό διάστημα, Ιουνίου 2015 - Δεκεμβρίου 2018.

Στην αρχική σελίδα, www.ssem.gr, υπάρχει η από 8.5.2017 ανακοίνωση –πρόσκληση συμμετοχής στις ομαδικές αγωγές διεκδίκησης περικοπών των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 στις κύριες και επικουρικές μας συντάξεις, των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας, μαζί με την εξουσιοδότηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που είχε αποσταλεί σε όλα τα μέλη μας με την εφημερίδα του Συλλόγου, Μαΐου 2017.

Τέλος,  όσοι έχουν προβεί σε κατάθεση ομαδικών αγωγών  θα λάβουν το προσεχές διάστημα  σχετικές ενημερωτικές επιστολές.

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

      Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας

Χ. Τσιλώνης             Γ. Δέδες