Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr Fax 2105234806

30.11.2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΦΚΑ, για το πρ. ΕΤΑΤ, ΕΤΟΥΣ 2016 (ή και προηγουμένων ετών).

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ   

                                                                           Αθήνα 30.11.2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΦΚΑ, για το πρ. ΕΤΑΤ, ΕΤΟΥΣ 2016 (ή και προηγουμένων ετών).

Συνάδελφοι ,

έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά από τον ΕΦΚΑ για λογαριασμό του πρ. ΕΤΑΤ, τροποποιητικές φορολογικές βεβαιώσεις για τους συνταξιούχους του πρώην ΕΤΑΤ.

Κατωτέρω παραθέτουμε οδηγίες προς τους συναδέλφους για την υποβολή χειρόγραφης τροποιητικής δήλωσης πριν την 31η Δεκεμβρίου 2018:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Προτείνουμε οι συνάδελφοι να επισκεφθούν τις εφορίες τους με συμπληρωμένη χειρόγραφη τροποποιητική δήλωση για το 2016, έχοντας μαζί τους:

  • την νέα και ορθή βεβαίωση (φυσικό έντυπο με υπογραφή και σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας) που απέστειλε ο ΕΦΚΑ.
  • φωτοτυπία της παραπάνω βεβαίωσης.
  • το ΦΕΚ 881/18 το οποίο σας επισυνάπτουμε με υπογραμμισμένη την παράγραφο 15 του άρθρου 6 (σελ. 4 & 5).

Εκεί, εφόσον ο υπάλληλος αρνηθεί να παραλάβει την δήλωση, θα επιμείνουν για την ορθότητα της πράξης τους, απευθυνόμενοι στον Προϊστάμενο του Εισοδήματος ή και στον ίδιο τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ζητώντας τους να διορθωθεί το ανακριβές ποσό στην μερίδα τους άμεσα (και σε κάθε περίπτωση πριν την 31-12-2018), για να μην τους επιβληθεί πρόστιμο.

ΦΕΚ  ΕΔΩ