Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

20.01.2020 Φωτογραφίες από την κοπή της πίτας του ν. Μαγνησίας 17.01.2020