Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr Fax 2105234806

14.03.2019 Έκδοση Συλλόγου για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τα νέα ηλικιακά όρια μετά το Ν.4336/2015 - Πότε παίρνουν κύρια σύνταξη ΕΦΚΑ οι προσυνταξιούχοι ΕΤΑΤ-ΕΤΕΑ.