Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

11.04.2019 Διευκρίνηση σχετικά με το επιπλέον ποσό Επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ με το επασφάλιστρο ΤΕΑΠΕΤΕ από 01.01.2015 που αναφέρεται στο φυλλάδιο του Συλλόγου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Αθήνα 11.4.2019

Διευκρίνηση για τα αναγραφόμενα στο φυλλάδιο του ΣΣΕΜ ότι:«από 1.1.2015 όσοι αιτούνται-δικαιούνται απονομή επικουρικής σύνταξης θα τους χορηγηθεί εκτός της επικουρικής ΕΤΕΑΕΠ (με την εισφορά 6% ΕΤΕΑΜ) και επιπλέον ποσό επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ με το επασφάλιστρο ΤΕΑΠΕΤΕ»                                 ---------                                                                     

Οι προσυνταξιούχοι (μετά  το 2006) του ΕΤΑΤ που καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης στο ΕΤΕΑΕΠ από 1.1.2015 και εφεξής, και συγχρόνως η καταβολή της σύνταξής τους αρχίζει από 1.1.2015 και μετά, θα λάβουν εκτός της επικουρικής ΕΤΕΑΕΠ (με την εισφορά 6% ΕΤΕΑΜ) και επιπλέον ποσό επικουρικής σύνταξης με το επασφάλιστρο ΤΕΑΠΕΤΕ.

Δικαίωμα Αίτησης και  Απονομής Επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΕΠ και να λάβουν και το επιπλέον ποσό επικουρικής σύνταξης με το επασφάλιστρο ΤΕΑΠΕΤΕ, έχουν και οι προσυνταξιούχοι (προ του 2006) ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΕΑ  οι οποίοι όμως  θεμελιώνουν δικαίωμα κύριας σύνταξης από τον ΕΦΚΑ από 1.1.2017, διότι από 1/1/2017  οι συνταξιούχοι  προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ) κατέστησαν συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016 άρθρο 73Α παρ. 4).

Ως γνωστόν, μέχρι την 1.1.2017, στους   προσυνταξιούχους ΤΕΑΠΕΤΕ (προ του 2006), μετά τη συμπλήρωση των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων του φορέα κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ), τους αφαιρούνταν από το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης, το ποσό της απονεμόμενης κύριας σύνταξης (ΙΚΑ) και το υπόλοιπο ήταν η επικουρική σύνταξη ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΕΑ.

Επαναλαμβάνουμε ότι, οι προσυνταξιούχοι ΤΕΑΠΕΤΕ (προ του 2006), εφόσον θεμελιώνουν δικαίωμα κύριας σύνταξης από τον ΕΦΚΑ από 1/1/2017 και εφεξής, για να τους απονεμηθεί η Επικουρική Σύνταξη ΕΤΕΑΕΠ, πρέπει να  υποβάλουν και Αίτηση Απονομής Επικουρικής Σύνταξης ΕΤΕΑΕΠ, εκτός από την Αίτηση για Απονομή Κύριας Σύνταξης ΕΦΚΑ.

       Ο Πρόεδρος                                Ο Γ. Γραμματέας

Χ. Τσιλώνης                                      Γ. Δέδες