Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

05.06.2019 Φωτογραφίες από την Συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας στις 4/6/2019