Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

07.06.2019 Φωτογραφίες από την Συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας στις 6/6/2019