Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

14.01.2020 Video από τη συγκέντρωση στο ΣτΕ 10.01.2020 και πορεία στη Βουλή.