Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

14.01.2020 Video από τη συγκέντρωση στο ΣτΕ 10.01.2020 και πορεία στη Βουλή.