Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr Fax 2105234806

11.06.2019 Video από την συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας στις 06.06.2019