Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806 - 3ης Σεπτεμβρίου 8 - 7ος όροφος

11.06.2019 Video από την συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας στις 06.06.2019