Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

10.10.2019 Συνέχιση μηχανογραφικής υποστήριξης συντάξεων τ.ΕΤΑΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 10/10/2019

Συνάδελφοι,

σε συνέχεια της από 26/6/2019 ανακοίνωσής μας σχετικά με την έναρξη εργασιών, στα γραφεία του ΕΦΚΑ (οδός Μενάνδρου 41-43), έκδοσης-πληρωμής και  μεταβολών  των συντάξεων τ. ΕΤΑΤ από κλιμάκιο του ΤΕΑΠΕΤΕ με τους μηχανογράφους της εταιρείας «ΕΠΙΛΥΣΙΣ» και λειτουργούς του ΤΕΑΠΕΤΕ, σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος ανελλιπώς μεριμνά για την συνέχιση της λειτουργίας της μηχανογραφικής υποστήριξης των συντάξεων τ. ΕΤΑΤ, με τελευταία την παράστασή του στην Alpha Τράπεζα με αποτέλεσμα τη συνέχιση των εργασιών μέχρι τέλους 2019, έως ότου δοθεί οριστική λύση με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του ΕΦΚΑ.

   

   Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

         Ο Πρόεδρος                  Ο Γ. Γραμματέας

         Χ. Τσιλώνης                        Γ. Δέδες   

     

  1. Επιστολή ΤΕΑΠΕΤΕ 10/10/2019
  1. Ανακοίνωση Συλλόγου 26/6/2019