Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr Fax 2105234806

14.01.2020 Φωτογραφίες συγκέντρωσης στο ΣτΕ 10.01.2020 και πορείας στη Βουλή