Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

29.01.2020 Φωτογραφίες από την κοπή πίτας 18.01.2020 ν. Λάρισας-Καρδίτσας-Τρικάλων