Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

07.02.2020 Φωτογραφίες από την κοπή πίτας 26.01.2020 παραρτήματος Χανίων