Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr Fax 2105234806

20.02.2020 Παραίτηση του Γεωργίου Ρήγα, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας