Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

22.04.2020 - Πιστώσεις συντάξεων Μαΐου π. ΕΤΑΤ

Οι πιστώσεις των συντάξεων Μαΐου π. ΕΤΑΤ θα καταβληθούν κανονικά

στις 29 Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη.η Γραμματεία