Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

28.05.2020 - Αναβολή της εκδίκασης την 1/6/2020 στο ΣτΕ. Νέα ημερομηνία 5/10/2020

 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
 
 
 Αθήνα  28.5.2020
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣτΕ 
 
Σας ενημερώνουμε ότι η συζήτηση της 1ης Ιουνίου 2020 στο ΣτΕ των προσφυγών του Συλλόγου μας  για το προσυνταξιοδοτικό ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ, αναβλήθηκε για την  Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, με πρωτοβουλία του εισηγητή Συμβούλου του ΣτΕ, χωρίς σχετικό αίτημα των διαδίκων (Συλλόγου μας και Δημοσίου).
 
Ως γνωστόν οι δύο αυτές προσφυγές κατατέθηκαν στο ΣτΕ τον Μάρτιο 2017 και η πρώτη δίκη ορίσθηκε για τον Απρίλιο 2019. Έκτοτε αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο 2019, Δεκέμβριο 2019, 13/1/2020, 1/6/2020 και τώρα για 5/10/2020.
 
 
Για το ΔΣ
 
  Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας
 
Χ. Τσιλώνης               Π. Δερμενάκης