Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

09.06.2020 - Επικείμενη Απόφαση Πρότυπης Δίκης ΣτΕ 10/1/2020 και αγωγές κατά των περικοπών συντάξεων 4051/2012 & 4093/2012

Επικείμενη Απόφαση Πρότυπης Δίκης ΣτΕ 10/1/2020

και αγωγές κατά των περικοπών συντάξεων 4051/2012 & 4093/2012

  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Αθήνα 9.6.2020

Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, όπως παρουσιάζονται στα ΜΜΕ τον τελευταίο καιρό, αναμένεται να δημοσιευθεί τέλος Ιουνίου ή  αρχές Ιουλίου 2020 η επικείμενη απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η συζήτηση της οποίας έγινε στις 10 Ιανουαρίου 2020,  και θα κρίνει οριστικά ότι οι συνταξιούχοι δικαιούνται επιστροφές για τις περικοπές των συντάξεων (κύριων και επικουρικών), καθώς και των δώρων εορτών και αδείας των νόμων 4051/2012, 4093/2012, που συνεχίστηκαν να τους επιβάλλονται παράνομα κατά το διάστημα από τον Ιούνιο του 2015 έως και τον Μάιο του 2016.

Αυτό που ωστόσο δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει -κατά τις δημοσιογραφικές πληροφορίες- είναι αν στην απόφαση ΣτΕ τα αναδρομικά αυτά θα δικαιώνονται μόνον όσοι έχουν καταθέσει αγωγές στα Δικαστήρια πριν την δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ ή ότι τα δικαιούνται όλοι. Επαναλαμβάνουμε ότι όλα τα ανωτέρω είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Επειδή ορισμένοι συνάδελφοι αποστέλλουν τώρα τις αιτήσεις τους για συμμετοχή τους στις ομαδικές αγωγές του Συλλόγου, κάνουμε μία τελευταία προσπάθεια και  όσα μέλη μας επιθυμούν να προσφύγουν δικαστικώς για τις ανωτέρω διεκδικήσεις, θα πρέπει να αποστείλουν στα γραφεία του Συλλόγου μας τις αιτήσεις μαζί με τα  δικαιολογητικά τους μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00.

 

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

Χ. Τσιλώνης               Π. Δερμενάκης