Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

19.06.2020 - Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

  • Β. Τσόκανο
  • Γ. Δέδε
  • Α. Τσιλιμπάρη
  • Δ. Πολίτη
  • Κ. Σταθόπουλο
  • Ν. Κωνστανταρέα
  • Π. Πηγαδίτη

                                                                                          Αθήνα, 19.06.2020

Καλούνται όλα τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας σε συνεδρίαση του ΔΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στα Γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας, 3ης  Σεπτεμβρίου 8 Αθήνα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:30 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Εκλογή Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.

2.  Αποκατάσταση την 2/6/2020 των επικουρικών συντάξεων ΤΕΑΠΕΤΕ στα προ «Κατρούγκαλου» επίπεδα.

3.  Θέμα περικοπών συντάξεων ΕΤΑΤ και προσυνταξιούχων ΕΤΕΑ με το άρθρο 73Α ν. 4387/2016 - Νέα επιστολή στον Υπουργό Γ. Βρούτση.

4.  Συζήτηση στο ΣτΕ την 5 Οκτωβρίου 2020 των προσφυγών μας για τις περικοπές των συντάξεων με τον επανυπολογισμό με το άρθρο 73Α του ν. Κατρούγκαλου.

5.  Συζήτηση την 7 Οκτωβρίου 2020 της αγωγής μας κατά της Alpha Bank για την καταβολή της διαφοράς μεταξύ των καταστατικών παροχών του ΤΕΑΠΕΤΕ και των δραστικά μειωμένων παροχών         (επικουρικής σύνταξης) υπό τον ΕΦΚΑ.

6.  Ομαδικές αγωγές περικοπών συντάξεων των ν. 4051,4093/2012 και επικείμενη απόφαση ΣτΕ για την πρότυπη δίκη 10/1/2020.

7. -Προσδιορισμός χρόνου επικουρικής ασφάλισης ΤΕΑΠΕΤΕ από τα Υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ.

    -Έκδοση επικουρικών συντάξεων με τον νέο τρόπο υπολογισμού από    1/1/2015.

8.  Αναζήτηση και παρακράτηση από το ΕΤΕΑΕΠ ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών συντάξεων  λόγω υπολογισμού, το έτος 2014, διαφορών στις  κατώτερες συντάξεις ΤΕΑΠΕΤΕ.

9.   Θέματα ΣΥΝΠΕ

10. Οικονομικά

11.  Διαρρύθμιση αίθουσας γραφείων Συλλόγου μας για την προσαρμογή στα νέα μέτρα προστασίας και προφύλαξης εργαζομένων, προσερχόμενων κ.λ.π.

12.  Διάφορα

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

 Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

 

 Χ. Τσιλώνης               Π. Δερμενάκης

Η συνεδρίαση θα είναι ανοικτή για να την παρακολουθήσουν τα μέλη του Συλλόγου με τον περιορισμό των προβλεπομένων μέτρων.