Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

19.06.2020 - Ανακοίνωση Συλλόγου

1. Ενημέρωση για την αποκατάσταση την 2 Ιουνίου 2020, με το ν. 4670/2020,  των επικουρικών συντάξεων ΤΕΑΠΕΤΕ που μειώθηκαν με τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων του ν. 4387/2016.

2. Θέμα περικοπών  συντάξεων ΕΤΑΤ και προσυνταξιούχων ΕΤΕΑ με το άρθρο 73Α ν. 4387/2016 - Νέα επιστολή στον Υπουργό Γ. Βρούτση.

3. Ζωντανή Συνεδρίαση ΔΣ την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

Αθήνα 19.6.2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος, με σαφήνεια είχε πληροφορήσει για το ποιες κατηγορίες των μελών του συμπεριλαμβάνονται και ποιες όχι στον νόμο 4670/2020  και είχε ενημερώσει τα μέλη του περί του θέματος αποκατάστασης όλων  των επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑ που είχαν μειωθεί με τον επανυπολογισμό -το 2016 με το ν. Κατρούγκαλου- και για την πλήρη επαναφορά τους στα επίπεδα της 31/12/2014.

Με την εγκύκλιο 15 Απριλίου 2020  του Υπουργού Εργασίας (Φ80020/10553/Δ16.οικ.265) καθορίζεται, ότι η βασική αλλαγή που επέρχεται με το ν.4670/28-2-2020 είναι η αντικατάσταση του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 που αφορά την κατάργηση από 1.10.2019 του επανυπολογισμού και της αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων την 12.5.2016 επικουρικών συντάξεων.

Επίσης καθορίζεται σαφώς, ότι οι επικουρικές συντάξεις της 30ης  Σεπτεμβρίου 2019 -που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014- καταβάλλονται, από την 1η  Οκτωβρίου 2019, στο ύψος του ποσού που είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2014.

Πράγματι και με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ αποκαταστάθηκαν συνολικά 3.886 συντάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ με μέση μεικτή αύξηση € 251  επί συνόλου 250.000 επικουρικών συντάξεων που αποκαταστάθηκαν με μέση αύξηση € 63. Ήτοι αποκαταστάθηκαν οι επικουρικές συντάξεις στο σύνολο των συνταξιούχων μας ΤΕΑΠΕΤΕ (προ του 2006), που είχαν υποστεί μειώσεις με το νόμο «Κατρούγκαλου».

Πρόκειται για συνταξιούχους ΤΕΑΠΕΤΕ (προ του 2006), που το συνολικό ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξής τους ήταν πάνω από το όριο των 1.300 ευρώ που όριζε η υπουργική απόφαση η οποία ακυρώθηκε με τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Σημειώνουμε ότι οι συνταξιούχοι του ΤΕΑΠΕΤΕ έλαβαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε ευρώ από  όλα τα άλλα ταμεία. Ο λόγος είναι ότι με το ν. «Κατρούγκαλου» οι επικουρικές συντάξεις ΤΕΑΠΕΤΕ είχαν υποστεί την μεγαλύτερη μείωση σε ποσά ευρώ.

Επίσης, 250 συνταξιούχοι ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΠΕΤΕ πήραν «λογιστική» αύξηση στο εκκαθαριστικό ΕΤΕΑΕΠ Ιουνίου 2020, γιατί η όποια  αύξηση συμψηφίστηκε με το ποσό της προσωπικής  διαφοράς που είχαν στο εκκαθαριστικό Μαΐου 2020.

Τέλος αποκαταστάθηκαν οι επικουρικές συντάξεις κοινού καθεστώτος ΕΤΕΑ 1.200 συνταξιούχων ΕΤΑΤ της Εμπορικής -που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ μέχρι 31.12.2014– των οποίων το 2016 περικόπηκαν οι επικουρικές τους συντάξεις ΕΤΕΑ.

Εδώ διευκρινίζουμε για τους προσυνταξιούχους ΕΤΑΤ -που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον κύριο φορέα μετά την 1/1/2015- ότι οι επικουρικές συντάξεις απονέμονται από 1/1/2015 με νέο τρόπο υπολογισμού και δεν τους αφορά το θέμα «επανυπολογισμός».

Το ίδιο ισχύει και για  τους προσυνταξιούχους τ. ΕΤΕΑΜ-ΤΕΑΠΕΤΕ που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον κύριο φορέα από 1/1/2017, οι οποίοι με τις διατάξεις του ν.4387/2016 καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ από 1/1/2017, τους απονέμεται επικουρική  σύνταξη ΕΤΕΑΕΠ με το νέο τρόπο υπολογισμού και δεν τους αφορά το θέμα «επανυπολογισμός»..

Παρόλα αυτά, υπήρξαν μέλη του ΣΣΕΜ που διαμαρτυρήθηκαν καθώς δεν πήραν αύξηση. Επί αυτού ο Σύλλογος μερίμνησε άμεσα ώστε να εξετάσει το βάσιμο των διαμαρτυριών/ισχυρισμών και αναλόγως να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να υποστηρίξει το δίκαιο των μελών του. Παράλληλα προχωρήσαμε σε συγκέντρωση στοιχείων όσον αφορά τις αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις. Στην έρευνα που διενεργήθηκε με βάση τα σχετικά εκκαθαριστικά που ζήτησε και προσκομίστηκαν από τα μέλη του, οι πιο πάνω ισχυρισμοί, ότι δεν πήραν αύξηση, αποδείχθηκαν αβάσιμοι.

Πιο συγκεκριμένα:

Όλες οι περιπτώσεις των εκκαθαριστικών επικουρικής σύνταξης μ. Ιουνίου 2020 για τα οποία υπήρξαν διαμαρτυρίες και τα οποία εστάλησαν στο Σύλλογο, αφορούσαν κυρίως συναδέλφισσες συνταξιούχους ΤΕΑΠΕΤΕ (προ του 2006) οι οποίες κατά την εφαρμογή των περικοπών το 2016 διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν υποστεί μείωση στο τελικά λαμβανόμενο ποσό.

Μετά τον επανυπολογισμό το 2016, στο εκκαθαριστικό επικουρικής σύνταξής τους  είχε λογιστεί ποσόν προσωπικής διαφοράς η οποία διατηρήθηκε μέχρι και τον Μάιο 2020. Συνεπώς δεν υπήρξε μείωση στο τελικό ποσό της επικουρικής σύνταξής τους το 2016 και το διάστημα, Μάιος 2016-Μάιος 2020, ελάμβαναν χωρίς μείωση το ίδιο ποσό επικουρικής σύνταξης.

Σε αυτή την περίπτωση, στο εκκαθαριστικό μ. Ιουνίου 2020, υπήρξε μεταβολή -όπως σε όλους τους συνταξιούχους ΤΕΑΠΕΤΕ- όμως η μεταβολή ήταν λογιστική και όχι πραγματική. Με την εφαρμογή του ν. 4670/2020, οι επικουρικές συντάξεις έχουν επανέλθει από τον Ιούνιο 2020 στα προ του ν. 4387/2016 -ή ν. «Κατρούγκαλου»- επίπεδα τόσο για τη μεικτή επικουρική όσο και για τις κρατήσεις, με ανάλογη μείωση της προσωπικής διαφοράς. Αυξήθηκε δηλαδή η μεικτή τους σύνταξη και μειώθηκε–μηδενίστηκε η προσωπική διαφορά.

Επίσης, διευκρινίζουμε και πάλι ότι οι προσυνταξιούχοι ΕΤΕΑ και οι συνταξιούχοι ΕΤΑΤ  δεν περιλαμβάνονται στον ν. 4670/2020 γιατί η ακύρωση από το ΣτΕ της Υπουργικής Απόφασης αφορά ΜΟΝΟΝ τον επανυπολογισμό -με το ν. 4387/2016 - των επικουρικών συντάξεων.

Αυτό συνέβη γιατί δυστυχώς τα 7 από τα 9 μέλη του τότε ΔΣ του  Συλλόγου, από την ψήφιση του ν. «Κατρούγκαλου» τον Μάιο 2016, συνεχώς κωλυσιεργούσαν ότι διερευνούν περιπτώσεις νομικών που δήθεν θα τους ανέθετε ο Σύλλογος την νομική διεκδίκηση  ακύρωσης των  περικοπών  στους συνταξιούχους ΕΤΑΤ και προσυνταξιούχους ΕΤΕΑ. Έτσι  όταν το Σεπτέμβριο 2016 επιβλήθηκαν οι εξοντωτικές μειώσεις στους προσυνταξιούχους, ήσυχοι πλέον ότι πέτυχαν το σκοπό τους να μην υπάρξουν οργανωμένες αντιδράσεις ικανές να επιβάλλουν να μην εφαρμοστούν  οι επιπλέον περικοπές, αποφάσισαν να μην προβούν σε οποιαδήποτε νομική διεκδίκηση γι αυτή την κατηγορία. Το αποτέλεσμα της «απραξίας» τους είναι ότι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι είναι οι ΜΟΝΟΙ συνταξιούχοι από όλη την χώρα που με τον ν. «Κατρούγκαλου» είχαν και εξακολουθούν να έχουν πολύ μεγάλες μειώσεις, όταν σε όλους τους συνταξιούχους είτε δεν περικόπηκαν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις με την εφαρμογή της προσωπικής διαφοράς, είτε αποκαθίστανται από  Οκτ. 2019 οι επικουρικές τους συντάξεις.

Η παρούσα διοίκηση του Συλλόγου προχώρησε σε προσφυγή στο ΣτΕ με αφορμή τις υπουργικές αποφάσεις Ιανουαρίου 2017 για ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ. Μετά από πολλές αναβολές η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προσδιοριστεί για τις 5/10/2020. Όλες οι αναβολές δόθηκαν οίκοθεν, δηλαδή με πρωτοβουλία του εισηγητή Συμβούλου του ΣτΕ, χωρίς σχετικό αίτημα των διαδίκων -του Ελληνικού Δημοσίου ή του Συλλόγου μας.

Συνάδελφοι,

Η αποκατάσταση, μετά από τα τρία χρόνια επιπλέον μειώσεων, στα  προ του ν. «Κατρούγκαλου»  ποσά των επικουρικών συντάξεων 3.886 συνταξιούχων μας ΤΕΑΠΕΤΕ είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί ευχάριστο γεγονός και δικαίωση των αγώνων μας.

Παράλληλα δημιουργεί αίσθημα πικρίας για τους συνταξιούχους ΕΤΑΤ (προσυνταξιούχους και λαμβάνοντες την συμπληρωματική επικουρική σύνταξη ΕΤΑΤ) και προσυνταξιούχους ΕΤΕΑ, που είναι και παραμένουν οι πλέον βάναυσα πληγέντες με το ν. «Κατρούγκαλου».

Ενωμένοι όλοι όπως πορευτήκαμε το προηγούμενο τρίχρονο και αγωνιστήκαμε για την δικαίωση όλων των συνταξιούχων της Εμπορικής, με αποκορύφωμα της περσινές αγωνιστικές συγκεντρώσεις και πορείες  Μαρτίου-Μαΐου-Ιουνίου, θα συνεχίσουμε όλοι μαζί μέχρι την αποκατάσταση των συντάξεων και των υπολοίπων συναδέλφων μας από τις μειώσεις του 2016. Στα πλαίσια αυτά επαναφέραμε το αίτημα  με νέα επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό.

Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:30 π.μ. συγκαλείται Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας για όλα τα τρέχοντα θέματα η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας -μέσω livestreaming-. Καλούνται οι συνάδελφοι να παρέμβουν με προτάσεις, σχόλια, ερωτήματα, με τον οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο - τηλεφωνικά στα τηλ. 2105222813, 2105222864 - email στο info@ssem.gr - fb Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. - messenger.

                                               

 Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

Χ. Τσιλώνης                Π. Δερμενάκης