Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

02.07.2020 - Video της συγκέντρωσης 2/7/2020 στο Υπουργείο Εργασίας