Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

09.07.2020 - Φωτογραφίες από την συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας και πορεία στη Βουλή 9 Ιουλίου 2020