Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

10.07.2020 - Κινητοποίηση 9/7/2020 συγκέντρωση και πορεία