Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806 - 3ης Σεπτεμβρίου 8 - 7ος όροφος

15.07.2020 - Video για την διεκδικησή μας και τις κινητοποιήσεις μας