Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806 - 3ης Σεπτεμβρίου 8 - 7ος όροφος

24.07.2020 - Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

  • Β. Τσόκανο
  • Γ. Δέδε
  • Α. Τσιλιμπάρη
  • Δ. Πολίτη
  • Κ. Σταθόπουλο
  • Ν. Κωνστανταρέα
  • Π. Πηγαδίτη

                                                                                          Αθήνα, 24.07.2020

Καλούνται όλα τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας σε συνεδρίαση του ΔΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στα Γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας, 3ης  Σεπτεμβρίου 8 Αθήνα, την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:30 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Εξελίξεις στο αίτημα αποκατάστασης των συντάξεων ΕΤΑΤ
  • Οικονομικά
  • Διάφορα

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

 Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

 Χ. Τσιλώνης               Π. Δερμενάκης

Η συνεδρίαση θα είναι ανοικτή για να την παρακολουθήσουν τα μέλη του Συλλόγου με τον περιορισμό των προβλεπομένων μέτρων.