Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

26.07.2020 - Το ρεπορτάζ του Κόντρα στη εκδήλωση μας στις 21 Ιουλίου 2020