Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806 - 3ης Σεπτεμβρίου 8 - 7ος όροφος

31.07.2020 - Video της Συνεδρίασης του Δ.Σ Τρίτη 28.07.2020