Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

06.06.2022 - Πρόσκληση 32ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32ΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

  1. Β. Τσόκανο
  2. Γ. Δέδε
  3. Α. Τσιλιμπάρη
  4. Δ. Πολίτη
  5. Κ. Σταθόπουλο
  6. Π. Πηγαδίτη
  7. Ε. Τζώρτζη

Αθήνα   2.6.2022

Καλούνται όλα τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας σε συνεδρίαση του ΔΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στα Γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας, 3ης  Σεπτεμβρίου 8 Αθήνα, με παράλληλη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, την  Τρίτη 7η Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ., με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή από μέλη του Συλλόγου μας των κ.κ. Παναγιώτη Πηγαδίτη και Χαράλαμπου Μοσχόπουλου, λαμβάνοντας υπόψη: α) τις από 23/05/2022 κλήσεις σε απολογία, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στον κάθε έναν από τους ανωτέρω ξεχωριστά και β) το άρθρο 8 στοιχείο β του καταστατικού του Συλλόγου.

Η συνεδρίαση, θα είναι ανοικτή για να την παρακολουθήσουν τα μέλη του Συλλόγου μας είτε δια ζώσης στα γραφεία του Συλλόγου είτε διαδικτυακά.  Δεδομένου του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών μέσω της μόνιμης συνδρομής του Συλλόγου στην πλατφόρμα zoom, οι συνάδελφοι που θέλουν να συμμετάσχουν ηλεκτρονικά πρέπει να ενημερώσουν με e-mail τη Γραμματεία του Συλλόγου για να τους σταλεί ο σύνδεσμος. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι συνάδελφοι που λαμβάνουν το σύνδεσμο για να παρακολουθήσουν  τη συνεδρίαση να μην τον κοινοποιούν.

 

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Ο Πρόεδρος            Ο Γ. Γραμματέας

Χ. Τσιλώνης             Π. Δερμενάκης