Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

19.12.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2016 συνεδρίασε το νεοκλεγέν Δ.Σ. του Συλλόγου και αποφάσισε την συγκρότηση του σε σώμα. Οι παρακάτω Διοικητικοί Σύμβουλοι εκλέχτηκαν  στις θέσεις ευθύνης του νέου προεδρείου του Συλλόγου μας :

 Πρόεδρος:  Χρήστος Τσιλώνης
 Αναπληρωτής Πρόεδρος:  Παύλος Δερμενάκης
 Γενικός Γραμματέας:  Γεώργιος Δέδες
 Ταμίας:  Αναστασία Τσιλιμπάρη

Ακολούθησε 2η συνεδρίαση στην οποία τέθηκαν και συζητήθηκαν μέρος των παρακάτω θεμάτων, για τα οποία θα ολοκληρωθεί η συζήτηση και θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις, στην αυριανή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016  και ώρα 13:00 μμ.

 

 1. Ανάθεση σε Καθηγητή και σε Δικηγορικό Γραφείο του έργου για την “Αναίρεση στον Άρειο Πάγο κατά της απόφασης 1017/2014 του Εφετείου Αθηνών, για το ΤΕΑΠΕΤΕ” (πρέπει να γίνει μέχρι 17.2.2017)
 2. Εντολή από το Δ.Σ. του ΣΣΕΜ στην εταιρία PRUDENTIAL Β. ΜΑΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ για άμεση έναρξη εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης που αφορά στο ΕΤΑΤ.
 3. Νομική διεκδίκηση κατά του ν.4387/2016 και κατά όλων των μέχρι σήμερα περικοπών στις συντάξεις μας.
 4. Οργάνωση συνδικαλιστικής και πολιτικής διεκδίκησης και αντιμετώπισης των συνεπειών του ν. 4387/2016 και άμεση αποστολή αιτημάτων προς την Κυβέρνηση με ενημέρωση και των κομμάτων του Κοινοβουλίου, με βάση τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων της 28/7/2016 και 9/11/2016.
 5. Άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση του φλέγοντος θέματος των δανειακών υποχρεώσεων των συναδέλφων προς την Alpha Bank.
 6. Αποστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο των ιδιαίτερων αιτημάτων  κατηγοριών συναδέλφων  προς επίλυση όπως:
 • Επιστροφή από το ΕΤΕΑ, στους προσυνταξιοδοτηθέντες από το  ΤΕΑΠΕΤΕ, της  επί πλέον παρακράτησης, από τον Ιούλιο 2014,   στο σύνολο της καταβαλλόμενης σύνταξης με ποσοστό 5,2%.(Επιστροφή του επί πλέον 2,6%.
 • Διευθέτηση για όλες τις εκκρεμείς περιπτώσεις των θεμάτων των γυναικών με 5.500 ημέρες εργασίας με ανήλικο τέκνο, που  χωρίς ευθύνη τους αλλά με ευθύνη του ταμείου δεν συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα  με  τις ρυθμίσεις του ν. 3863/2010 από τον κύριο φορέα και το ταμείο που τους χορηγεί  την προσυνταξιοδοτική παροχή τους ζητά την επιστροφή χιλιάδων ευρώ. Υλοποίηση σχετικής απόφασης Γ.Σ. 9.11.2016.
 • Αντιμετώπιση του θέματος της διακοπής χορήγησης ή δραστικής περικοπής της   προσυνταξιοδοτικής παροχής μέχρι την οριστική απονομή σύνταξης από το ΙΚΑ.
 1. Ανάθεση  σε νομικό σύμβουλο, κατάρτισης νέου καταστατικού του Συλλόγου για συζήτηση  και έγκριση στη επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.
 2. Διαδικασίες ενημέρωσης των συναδέλφων για όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.
 3. Υλοποίηση αποφάσεων των Γ.Σ. της 28/7/2016 και 9/11/2016:
 • Κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς από μέλη του Δ.Σ. του ΣΣΕΜ, με εντολή του ΣΣΕΜ, κατά της προέδρου και των μελών του Δ.Σ. του ΕΤΑΤ για μη συμμόρφωση στην εισαγγελική παραγγελία για χορήγηση στοιχείων για την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης. Άμεση ανάθεση στο νομικό που χειρίστηκε την υπόθεση.
 • Εγγραφή στο ΣΣΕΜ των συναδέλφων σε αναστολή σύνταξης, σε υλοποίηση των αποφάσεων των Γ.Σ. της 28/7/2016 και 9/11/2016.
 1. Δημιουργία ομάδων έργου συναδέλφων, όπως α) επιτροπή τεκμηρίωσης διεκδικήσεων  ασφαλιστικού, και β) επιτροπής αγώνα συναδέλφων.
 2. Ανάθεση σε ομάδα συναδέλφων που έχουν εργασθεί στο χώρο της πληροφορικής της Εμπορικής Τράπεζας, για την οργάνωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ του ΣΣΕΜ και των συναδέλφων και της ενημέρωσής τους για τα συνταξιοδοτικά και λοιπά οικονομικά, φορολογικά  θέματα, καθώς και της δυνατότητας υποβολής από μέρους τους συνταξιοδοτικών-ασφαλιστικών  αιτημάτων, προς επίλυση από αρμόδιους ασφαλιστικούς και νομικούς συμβούλους.
 3. Ανάθεση σε εξωτερικό ελεγκτικό όργανο για τον έλεγχο και υποβολή πορίσματος,  των  οικονομικών  απολογισμών  του ΣΣΕΜ,  για τα έτη 2015 και 2016, που καταψηφίστηκαν από τις Γ.Σ. της 28ης Ιουλίου και 9ης Νοεμβρίου 2016.
 4. Εκπόνηση συστήματος αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών καταστάσεων των συναδέλφων.
 5. Αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλισης υγείας.

                      

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Τσιλώνης 
 Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος  Δέδες