Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

22.11.2018 Πρόσκληση 28ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY

Προς:

  1. Π. Δερμενάκη
  2. Α. Τσιλιμπάρη
  3. Β. Τσόκανο
  4. Β. Ηλιόπουλο
  5. Χ. Μπρατσιάκο
  6. Ε. Τζώρτζη
  7. Ι. Ξενάκη

                                                                                             Αθήνα, 22/11/2018

Καλούνται όλα τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας σε συνεδρίαση του ΔΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας οδός Γ΄Σεπτεμβρίου, αρ. 8 στην Αθήνα, ημέρα Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 με θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Μεταστέγαση των γραφείων του Συλλόγου μας στα παλαιά γραφεία του Συλλόγου Εργαζομένων Εμπορικής Τράπεζας (Σ.Ε.Ε.Τ.), στην οδό Ευπόλιδος 12.
  2. Οικονομικά θέματα.
  3. Διάφορα.

Η συνεδρίαση θα είναι ανοικτή για να την παρακολουθήσουν τα μέλη του Συλλόγου.

            Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας     

            Ο Πρόεδρος                        Ο Γ. Γραμματέας

     Χ. Τσιλώνης                              Γ. Δέδες