Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

18.02.2019 Πρόσκληση 32ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY
Προς:
1. Π. Δερμενάκη
2. Α. Τσιλιμπάρη
3. Β. Τσόκανο
4. Β. Ηλιόπουλο
5. Χ. Μπρατσιάκο
6. Ε. Τζώρτζη
7. Σ.  Καλαλούδη-Ροϊδη
 
Αθήνα 15/02/2019
 
Καλούνται όλα τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας σε συνεδρίαση του ΔΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας οδός Γ΄ Σεπτεμβρίου, αρ. 8 στην Αθήνα, ημέρα Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης:
 
1.Ημερήσια Διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της 15ης Μαρτίου 2019.
2.Οικονομικά
3.Διάφορα.
 
Η συνεδρίαση θα είναι ανοικτή για να την παρακολουθήσουν τα μέλη του Συλλόγου.
 
               Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας     
             Ο Πρόεδρος                        Ο Γ. Γραμματέας
      Χ. Τσιλώνης                              Γ. Δέδες