Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

18.12.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

 

Προς:

  1. Α. Τσιλιμπάρη
  2. Β. Τσόκανο
  3. Π. Δερμενάκη
  4. Δ. Πολίτη
  5. Γ. Ρήγα
  6. Χ. Μπρατσιάκο
  7. Γ. Δέδε
  8. Ν. Κωνστανταρέα

                                                                             Αθήνα, 17/12/2019

      Μετά από την αναγγελία των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών της 9ης Δεκεμβρίου 2019 για την ανάδειξη μελών των οργάνων του Συλλόγου (Ανακοίνωση 4/17.12.2019 της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής), ως πλειοψηφήσας σύμβουλος του συνδυασμού που αναδείχτηκε πρώτος σε ψήφους, καλώ τους εκλεγμένους  διοικητικούς συμβούλους σε συνεδρίαση του ΔΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας, 3ης  Σεπτεμβρίου 8 Αθήνα, την  19η  Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00 π.μ., με θέμα τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την κατανομή των αξιωμάτων.

      Η συνεδρίαση θα είναι ανοικτή για να την παρακολουθήσουν τα   μέλη του Συλλόγου.

                  

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας     

Ο Προεδρεύων του ΔΣ

Χρήστος Τσιλώνης