Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

09.03.2020 Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

      Προς :

  1. Β. Τσόκανο
  2. Γ. Δέδε
  3. Κ. Σταθόπουλο
  4. Α. Τσιλιμπάρη
  5. Δ. Πολίτη
  6. Χ. Μπρατσιάκο
  7. Ν. Κωνστανταρέα

 Αθήνα, 06.03.2020

Καλούνται όλα τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας σε συνεδρίαση του ΔΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής    Τράπεζας, 3ης Σεπτεμβρίου 8 Αθήνα, την 10η Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

     1. Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

     2. Οικονομικά

     Η συνεδρίαση θα είναι ανοικτή για να την παρακολουθήσουν τα μέλη του Συλλόγου.

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

  Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

 Χ. Τσιλώνης                Π. Δερμενάκης