Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

30.03.2020 Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

 • Β. Τσόκανο
 • Γ. Δέδε
 • Α. Τσιλιμπάρη
 • Δ. Πολίτη
 • Κ. Σταθόπουλο
 • Χ. Μπρατσιάκο
 • Ν. Κωνστανταρέα

                                                                                          Αθήνα, 30.03.2020

Καλούνται όλα τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας σε συνεδρίαση του ΔΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί  μέσω τηλεδιάσκεψης(skype), την 31η  Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 1:30 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Οικονομικός Απολογισμός 1/10/2019-31/12/2019
 • Ισολογισμός έτους 2019.
 • Προϋπολογισμός έτους 2020.
 • Οικονομικά
 • Διάφορα

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

 Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

Χ. Τσιλώνης               Π. Δερμενάκης