Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

02.02.2019 Photos από την κοπή της πίτας ν. Ροδόπης - Έβρου - Ξάνθης