Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

02.02.2019 Photos από την κοπή της πίτας ν. Ροδόπης - Έβρου - Ξάνθης