• Home

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

Το σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός 3ης Σεπτεμβρίου  8),όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο

Προς

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), που εδρεύει στην Αθήνα όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο:

Κοινοποίηση στον Πρόεδρο και Δ.Σ του ΤΕΑΠΕΤΕ

Την 19 τρέχοντος μηνός πραγματοποιήθηκε συνάντηση αιρετών εκπροσώπων του Συλλόγου μας με τον Πρόεδρο του Δ. Συμβουλίου σας στο γραφείο του παρουσία και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ και υπηρεσιακών παραγόντων. Η επίσκεψή μας είχε ως θέμα την ημερομηνία της καταβολής των αυξήσεων του 2008 και των συναδέλφων με 55 χρόνια και 5.500 ένσημα και ανήλικο τέκνο, που δεν ειδοποιήθηκαν από το ΕΤΕΑ για να συνταξιοδοτηθούν  από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ σύμφωνα με τον νόμο υπ’αριθ.3863/2010, ο πρόεδρος σε αυστηρό τόνο μας απείλησε ότι αν δεν του δώσουμε τους φακέλους των συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ, θα σταματήσει την καταβολή των συντάξεων μας και θα τους πάρει εκείνος με εισαγγελική εντολή.

            Κατ΄ αρχήν εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την εμπαθή αυτή συμπεριφορά της διοίκησης του ΕΤΕΑ προς τους αιρετούς εκπροσώπους εννέα χιλιάδων συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ και της οικογένειές τους, που άδικά, παράνομα και  με ανήκουστη σκληρότητα κατακρεουργείται η σύνταξη (βοήθημα) που δικαιούται από το ΤΕΑΠΕΤΕ, οδηγούμενοι καθημερινά, μέσω του ΕΤΕΑ , στην εσχάτη ένδεια από μια ολοκληρωτική και ανεπανόρθωτη οικονομική καταστροφή, εξαιτίας μιας απάνθρωπης πολιτικής που σύμφωνα και με την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου , παραβιάζει την κορυφαία διάταξη του άρθρου 2 του Συντάγματος , που ορίζει ότι «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου  αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.»

            Πέραν όμως από τα παραπάνω , αλλά και άλλα δεδομένα που ήδη επανειλημμένα έχουμε γνωστοποιήσει με εξώδικα στους προκατόχους του ΕΤΕΑ (δηλ. ΕΤΕΑΜ), αλλά και στην ηγεσία του Υπ. Εργασίας , από τα οποία γίνεται ολοφάνερο πως είναι εξόφθαλμα παράνομη (αντισυνταγματική), ή εναντίον μας «επιδρομή» για εξαφάνιση και «ιδιοποίηση» του εξ ιδίων ημών εισφορών προερχόμενου βοηθήματος (επικουρικής σύνταξης), από το ΤΕΑΠΕΤΕ, επισημαίνουμε και τα ακόλουθα νομικά δεδομένα, από τα οποία αποδεικνύεται , ότι οι επίμαχοι ασφαλιστικοί φάκελοι  των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΕΤΕ, ανήκουν ως περιουσιακά στοιχεία στους ιδίους τους συνταξιούχους και ασφαλισμένους, ενώ ως προς τη χρήση τους, δικαίωμα έχει πάντοτε και το ΤΕΑΠΕΤΕ , πέραν δε τούτων ουδείς άλλος έχει ούτε μπορεί  να αποκτήσει οποιοδήποτε δικαίωμα στους φακέλους αυτούς. Δηλαδή ούτε το ΕΤΕΑ.

Τα νομικά αυτά δεδομένα είναι τα εξής:

1.-Η υπ΄αριθ.2859/1982 απόφαση του ΣΤΕ.

Αυτή αναγνωρίζει και κατοχυρώνει τον αυτόνομο ΙΔΙΩΤΙΚΟ χαρακτήρα του ΤΕΑΠΕΤΕ.

2.-Η υπ΄αριθ.9/2012 απόφαση του Α. Πάγου Ολ .

Αυτή αποφαίνεται ρητά ότι το ΤΕΑΠΕΤΕ δεν έχει διαλυθεί ούτε τίθεται δυνατότητα διάλυσης του ΤΕΑΠΕΤΕ βάσει του ν.3455/2006 κ.λ. και ότι το ΤΕΑΠΕΤΕ εξακολουθεί να διέπεται από το καταστατικό του…

Η υπ΄αρ.2199/2010 απόφαση του ΣτΕΟλ

Αυτή αποφαίνεται ότι τα Ταμεία στην κατηγορία των οποίων ανήκει το ΤΕΑΠΕΤΕ : ούτε ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΝΟΜΟ. ΟΥΤΕ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ.

Επίσης δέχεται ότι «καταλείπεται έδαφος να συνεχίσουν τη λειτουργία τους σύμφωνα κατ’ αρχήν με τις συμφωνίες των μερών»

Η υπ’ αρ.2197/2010 απόφαση του ΣτΕΟλ

Αυτή δέχεται ότι τα Ταμεία όπως το ΤΕΑΠΕΤΕ: «ούτε διαλύονται  ούτε αφαιρείται η περιουσία τους, δεν εμποδίζονται να λειτουργούν παρέχοντας  συμπληρωματική ασφάλιση  σύμφωνα με τις συμφωνίες των μερών».

            Καθόσον αφορά τον Εισαγγελέα, είναι γνωστό ότι οι εισαγγελικές εντολές ισχύουν μόνο για το Δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. Όμως το ΤΕΑΠΕΤΕ δεν είναι νπδδ αλλά και ούτε έχει οποιαδήποτε νομική προσωπικότητα. Απλώς είναι ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ για την οποία αποφασίζουν ομόφωνα οι συμβαλλόμενοι σε αυτήν.

            Κατόπιν τούτων με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός μας,

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

$11.      Να απόσχετε από κάθε ενέργεια αφαίρεσης των φακέλων των συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ.

$12.      Να συμμορφώνεστε με τις διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες ορίζουν ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι δημόσιες αρχές ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ και «Τα Δικαστήρια οφείλουν να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο στο Σύνταγμα»

Ιδιαίτερα για τους δημόσιους υπαλλήλους το Συνταγμα ορίζει ότι «υπηρετούν το λαό και οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα»

Τα ανωτέρω σημαίνουν  σαφώς ότι «ΥΨΙΣΤΗ υποχρέωση του κάθε πολίτη, πολλώ μάλλον των διοικήσεων των ΝΠΔΔ», είναι «Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ και όχι η εφαρμογή των νόμων που είναι αντίθετοι στο Σύνταγμα».

                                                  ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

Ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα ανωτέρω νόμιμα, επιφυλασσόμαστε να προσφύγουμε σε κάθε νόμιμο μέσον για την διαφύλαξη των επίμαχων φακέλων και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου του ΤΕΑΠΕΤΕ και των συνταξιούχων του, εναντίων οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

            Με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας και των δικαιωμάτων των μελών μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα σε εκείνον όπου απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και να την αντιγράψει στην έκθεση επίδοσής της .

Αθήνα 26/9/2013

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Ο πρόεδρος           Ο Γεν Γραμματέας

Εμμ.Βογιατζακης           Α.Μπεκιάρης

    

  ΝΕΟ ΕΞΩΔΙΚΟ  ΕΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟΝ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ  Ε.Τ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΝΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΟΥ ΤΕΑΠΕΤΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΣΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ Σ'ΑΥΤΟ,ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΝΑΡΚΟΘΕΤΟΥΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΑΠΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ.

 

       Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤ ΑΡΧΗΝ ΤΟ ΚΟΝΔΥΛΙ  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΕΤΑΤ ΟΜΩΣ ΖΗΤΗΣΑΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΤΑΤ Κ.ΦΡΑΓΚΟ, ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΜΑΣ ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ.

        ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

         ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Κο ΚΟΝΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΣΤΟ  Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. ΕΩΣ ΤΙΣ 15/11/2012.ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΔΕΧΘΕΙ ΑΚΟΜΗ.

          ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΧΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΘΕΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ.

           ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΟΥΜΕ ΖΗΤΗΣΕΙ ΚΑΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΑΘΗΣ ΑΛΛΟΤΕ ΚΡΑΤΑΙΑΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.ΟΜΩΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΔΕΧΘΕΙ.  

            ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙ,ΓΙΑ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΣ,ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ  ΤΕΑΠΕΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ.ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, 

             ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΕ 5500 ΧΙΛ.ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ 55 ΕΤΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟ ΚΑΙΡΟ,ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΣΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α..

    Ο                                    Ο

     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ       ΑΝΔΡ.ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ