Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

26.10.2020 – Ενημέρωση για Ένταξη Στεγαστικών ΣΣΕ’84 στο Πρόγραμμα «Γέφυρα» για Επιδότηση Λόγω Κορωνοϊού

Ενημέρωση για Ένταξη Στεγαστικών ΣΣΕ’84 στο Πρόγραμμα «Γέφυρα» για Επιδότηση Λόγω Κορωνοϊού

 

Αθήνα 26/10/2020

 

Αγαπητοί Συναδέλφισσες / Συνάδελφοι,

Η Ομάδα Δανείων ενημερώθηκε από επικοινωνίες συναδέλφων οι οποίοι με βάση τα οικογενειακά τους δεδομένα (μείωση αποδοχών συζύγων ή τέκνων και προσώπων που τους επιβαρύνουν, λόγω επιπτώσεων COVID-19) εμπίπτουν στα κριτήρια του κρατικού προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» για επιδότηση δόσεων στεγαστικών δανείων τους για τα οποία έχουν παραχωρήσει προσημείωση στην πρώτη κατοικία τους και έχουν υποβάλει σχετική αίτηση,  ότι στα μηνύματα για επαλήθευση των δανειακών τους υποχρεώσεων που λαμβάνουν από την Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους (ΓΓΙΔ) δεν περιέχονται οι οφειλές από στεγαστικά δάνεια ΣΣΕ’84

Κατά την επικοινωνία ορισμένων συναδέλφων για το θέμα αυτό με το αρμόδιο τμήμα στεγαστικών δανείων ΣΣΕ’84 του Κεντρικού καταστήματος της Alpha Bank, η απάντηση που δίνονταν ήταν ότι αναμένονται διευκρινήσεις ή και ότι τα εν λόγω δάνεια δεν περιλαμβάνονται στην εν λόγω ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση επιδότηση δόσεων για 9 μήνες, προτείνεται δε η μεταφορά του δανείου σε προϊόν στεγαστικό δικτύου προκειμένου να τύχη της υπαγωγής στο πρόγραμμα !!!!!!

Κατόπιν αυτών ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι τα δάνεια ΣΣΕ’84 ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του παραπάνω Νόμου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΡΦΥΡΑ» εφ’ όσον βέβαια καλύπτονται οι προϋποθέσεις που θέτει ο σχετικός νόμος και θα πρέπει οι συνάδελφοι να επιμένουν στην ΑΜΕΣΗ διόρθωση του λάθους ενημέρωσης της ΓΓΔΙΧ από πλευράς της Τράπεζας, δεδομένου ότι τίθεται προθεσμία για την επιβεβαίωση από πλευράς των αιτούντων της ορθότητας των δεδομένων που αποστέλλει η ΓΓΔΙΧ.

Από πλευράς της Ομάδας δανείων του ΣΣΕΜ έγινε παρέμβαση προς την αρμόδια Διεύθυνση της Τράπεζας προκειμένου να διακοπεί η λανθασμένη ενημέρωση των συναδέλφων και να τακτοποιηθεί συστημικά η εκκρεμότητα προκειμένου να αποστέλλεται σωστή ενημέρωση στα πληροφοριακά συστήματα του κράτους για τις υφιστάμενες οφειλές.

Η Ομάδα δανείων θα ενημερώσει για οποιαδήποτε εξέλιξη στο ζήτημα παραμένει δε στην διάθεση όλων των συναδέλφων για οποιαδήποτε βοήθεια ή ενημέρωση αναφορικά με το θέμα .

Η Ομάδα Δανείων του ΣΣΕΜ

Υ.Γ.  Μόλις ενημερωθήκαμε από το Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank ότι τελικά δόθηκαν οι αναγκαίες οδηγίες και συνεπώς τα δάνεια ΣΣΕ’84 εντάσσονται στο Πρόγραμμα.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι συνάδελφοι υποβάλλουν αμέσως ερώτημα προς τη διαχείριση της πλατφόρμας, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας επικοινωνίας.