Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

18.12.2020 - Επιστολή Alpha Bank στους Δανειολήπτες για CEPAL

Επιστολή προς Δανειολήπτες από Alpha Bank

για την Διαχείριση Καθυστερημένων Δανείων από τη CEPAL

Αθήνα 15/12/2020

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Από αρχές Νοεμβρίου όσοι συνάδελφοι έχουν χρεωστικό υπόλοιπο από οποιασδήποτε μορφής δανεισμό ή είναι εγγυητές σε δανειστικές συμβάσεις στην Alpha Bank, έλαβαν ηλεκτρονικά ή και ταχυδρομικά ενημερωτική επιστολή με την οποία τους γνωστοποιείται η επέκταση συνεργασίας της τράπεζας με την θυγατρικής της, την CEPAL.

Η επέκταση της συνεργασίας, όπως αναφέρει και η σχετική ενημέρωση, αφορά στην μεταφορά για «διαχείριση» των υφισταμένων κάθε μορφής δανείων που βρίσκονται ήδη σε καθυστέρηση ή είναι μη εξυπηρετούμενα (NPLs).

Δεν μεταφέρονται συνεπώς στην εν λόγω θυγατρική, ενήμερα δάνεια, παρά μόνον εάν αυτά στο μέλλον καταστούν καθυστερημένα ή μη εξυπηρετούμενα (NPLs). 

Στο σημείο αυτό διευκρινίζουμε, με αφορμή την αναστάτωση και τα σχετικά ερωτήματα συναδέλφων που δεχθήκαμε, ύστερα και από επιβεβαίωση σε ορισμένα σημεία με λειτουργούς της Τράπεζας τα παρακάτω :

  • Με τον ορό «διαχείριση» νοούνται οι πάσης φύσεως ενέργειες διαπραγμάτευσης μεταξύ τράπεζας και πελατείας καθώς και η λήψη εγκριτικών αποφάσεων για περαιτέρω διαχειριστικές ενέργειες. Συνεπώς η εγκριτική διαδικασία των όποιων αιτημάτων αφορούν αποκλειστικά καθυστερημένα ή μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα πραγματοποιείται στο εξής από την CEPAL.
  • Εξακολουθούν να ισχύουν οι όποιες ρυθμίσεις δανείων έχουν συνομολογηθεί ενώ δεν μεταβάλλονται οι ισχύοντες συμβατικοί όροι δανεισμού.
  • Σε ότι αφορά την καθημερινή λειτουργία – εξυπηρέτηση (υπογραφές συμβάσεων, πρόσθετων όρων, πληροφορίες & κινήσεις λογαριασμών κ.λ.π. ) για τα καθυστερημένα ή μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δεν αλλάζει τίποτε σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα σε σχέση με το Κατάστημα εξυπηρέτησης.
  • Σε ότι αφορά τα στεγαστικά δάνεια ΣΣΕ’84 (καθυστερημένα & ενήμερα), διατηρείται ως έχει η υφιστάμενη λειτουργία μέσω του Κεντρικού Καταστήματος.
  • Αιτήματα στο εξής, για ρυθμίσεις δανείων (εκτός ΣΣΕ’84) που έχουν ληφθεί από Καταστήματα, (π.χ. Στεγαστικά ή Καταναλωτικά κ.λ.π. )  θα προωθούνται μέσω αυτών, για αξιολόγηση και έγκριση στην CEPAL εφ’ όσον εμφανίζουν καθυστέρηση ή στην Διεύθυνση Λιανικής Τραπεζικής εφ’ όσον είναι ενήμερα, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. 
  • Η αποστολή της εν θέματι ενημερωτικής επιστολής και στους ενήμερους δανειολήπτες, εκ των προτέρων, για την μεταφορά οφειλών στην CEPAL στην περίπτωση που αυτές καθιστούν καθυστερημένες στο μέλλον, αφορά θεσμική υποχρέωση της Τράπεζας και ενδεχόμενα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αποφυγής μελλοντικών ατομικών ειδοποιήσεων προκειμένου να είναι κατοχυρωμένη. 

Ολοκληρώνοντας ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η Ομάδα Δανείων του Συλλόγου παρακολουθεί την εφαρμογή των ενεργειών πάνω στο θέμα και θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση ή διευκρινήσεις, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε τους συναδέλφους για οποιοδήποτε ερώτημα ή ζήτημα προκύψει αναφορικά με το θέμα ή εν γένει με τον δανεισμό να το γνωστοποιούν στην Ομάδα Δανείων. Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω των τηλεφώνων του Συλλόγου ή και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ssem.omadadaneion@gmail.com και το συντομότερο μέλος της Ομάδας δανείων θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Ομάδα Δανείων

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας