Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

12.01.2021 - Επίσπευση Διαδικασιών Νόμου «Κατσέλη»

 

Επίσπευση Διαδικασιών νόμου «Κατσέλη»

12/1/2021

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Ο νόμος 4745/2020 προβλέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών εκδίκασης των αιτήσεων δανειοληπτών ένταξης στο νόμο «Κατσέλη» (ν. 3629/2010).

Όσοι συνάδελφοι έχουν προσφύγει στην προστασία του νόμου «Κατσέλη» και η συζήτηση της υπόθεσής τους έχει προσδιοριστεί μετά την 15/6/2021 απαιτείται να υποβάλλουν αίτηση επαναπροσδιορισμού της συζήτησης. Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα τότε η αίτηση για υπαγωγή στον νόμο «Κατσέλη» θεωρείται ως μη ασκηθείσα και η υπόθεση τελειώνει εκεί.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού εξαρτώνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στον νόμο «Κατσέλη». Σε ορισμένες περιπτώσεις δε η αίτηση επαναπροσδιορισμού πρέπει να γίνει ως την 15.1.2021 και η προθεσμία κλιμακώνεται έως και 30.6.2021.

Οι συνάδελφοι που έχουν ζητήσει ένταξη στο νόμο «Κατσέλη» θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους δικηγόρους τους για να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες και να μην χάσουν τη δυνατότητα εκδίκασης της υπόθεσής τους.

Η Ομάδα Δανείων

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας