Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

14.07.2021 - Απολογισμός Δράσης Ομάδας Δανείων στη Γενική Συνέλευση της 31/3/2021

Ομιλία στη ΓΣ για τον Απολογισμό της Ομάδας Δανείων

Ομιλήτρια Εύα Ερμίδου, μέλος της Ομάδας Δανείων

31/3/2021

Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι καλημέρα σας

Χαιρετίζω την σημερινή μας Γενική Συνέλευση που γίνεται σε αντίξοες συνθήκες, οι οποίες όμως δεν μας έχουν καταβάλλει σαν Σύλλογο και μία από τις πολλές αποδείξεις είναι η μεγάλη κινητοποίηση που έχει γίνει και η επιτυχία της παρούσας ΓΣ.

Εγώ θα σας παρουσιάσω όσο πιο συνοπτικά γίνεται τον απολογισμό της Ομάδας Δανείων. Το πλήρες - αναλυτικό κείμενο του απολογισμού έχει αναρτηθεί στο Site του Συλλόγου και έχει δημοσιευθεί στο 3ο τεύχος της Συναδελφικής Ενότητας που έχετε όλοι λάβει ταχυδρομικά. Εδώ θα επισημάνω τα βασικά σημεία της δράσης μας ως Ομάδα Δανείων το διάστημα από τις Εκλογές Δεκεμβρίου 2019 μέχρι σήμερα.

  •      Συγκεκριμένα στο προαναφερόμενο διάστημα, συνεχίστηκε η συνδρομή στις προσπάθειες συναδέλφων για διευθέτηση του δανεισμού τους. Δανείων με οποιαδήποτε μορφή και εάν έγινε χρήση (Στεγαστικά, ΣΣΕ’84 & μέσω Καταστημάτων, Καταναλωτικά, Πιστωτικές κάρτες  κ.α.) και για όσα ζητήματα μας γνωστοποιήθηκαν. Στόχοι μας, κατά περίπτωση, να μπορούν να τον εξυπηρετήσουν χωρίς να εξαντλούνται οικονομικά και βεβαίως με πρωταρχικό στόχο την διατήρηση της περιουσίας τους και ιδιαίτερα της κατοικίας τους. Στο παραπάνω πλαίσιο το Δ΄ 3μηνο του 2020 εξετάσθηκαν 28 νέα αιτήματα, φθάνοντας έτσι συνολικά στα 500 αιτήματα από την ενεργοποίηση της Ομάδας μέχρι τέλους 2020, ενώ μόνο κατά το Γενάρη 2021 υποβλήθηκαν  22 νέα αιτήματα παροχής βοήθειας.  
  •      Ιδιαίτερο βάρος, παράλληλα, δόθηκε στην αναζήτηση πληροφοριών και διευκρινήσεων σε ότι αφορά παροχές και διευκολύνσεις που δόθηκαν λόγω COVID-19 από κάθε εμπλεκόμενη πλευρά ( Τράπεζα ή και Δημόσιο ), με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση και παροχή συνδρομής σε συναδέλφους που δυνητικά τους αφορούν.  Εδώ τα αιτήματα είναι 30.

Στο παραπάνω πλαίσιο εκδόθηκαν σχετικές ανακοινώσεις με διευκρινήσεις, ενημερώσεις και σχολιασμούς από πλευράς της Ομάδας, για τα ζητήματα :

  • Αναστολή δόσεων δανείων
  • Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ
  • Επιστολή προς Δανειολήπτες από Alpha Bank για την Διαχείριση Καθυστερημένων Δανείων από τη CEPAL
  • Διαδικασία άρσης προσημείωσης σε στεγαστικά ΣΣΕ84 χωρίς έξοδα
  • Επίσπευση Διαδικασιών νόμου «Κατσέλη»

Ανάλογα με το θέμα εκδόθηκαν περισσότερες από μία ανακοινώσεις.

Ειδικότερα σε ότι αφορά τα ζητήματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» απαιτήθηκαν αρκετές παρεμβάσεις και διαβουλεύσεις της Ομάδας με την Alpha Bank, αφ’ ενός μεν για να επιβεβαιωθεί η ισχύς του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης και για τα δάνεια ΣΣΕ84, αφ΄ετέρου δε για την επίλυση τεχνικών-λειτουργικών ζητημάτων που δημιουργήθηκαν σε ότι αφορά τα δάνεια ΣΣΕ84.

Η παρέμβασή μας ως Σύλλογος / Ομάδα Δανείων στο θέμα ήταν καθοριστική. Χωρίς αυτήν τα δάνεια ΣΣΕ’84 θα ήταν εκτός, όπως διαφάνηκε από τον αρχικό σχεδιασμό της Alpha Bank. 

Τα προβλήματα που προέκυψαν και συνεχίζουν να προκύπτουν είναι πολλά. Μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι παρεμβάσεις της Ομάδας για ταχεία και έγκαιρη επίλυση των υπολειπόμενων εκκρεμοτήτων έτσι ώστε να ξεκινήσει η επιδότηση, που αφορά όλους τους δανειολήπτες συναδέλφους με στεγαστικά ΣΣΕ84 οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα επειδή έχουν υποστεί μείωση οικογενειακού εισοδήματος λόγω της πανδημίας.

  •      Άμεση επίσης ήταν η συνδρομή της Ομάδας με έγγραφες παρεμβάσεις στην Alpha Bank, σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκε από καταγγελίες συναδέλφων, η αυθαίρετη ανάληψη για εξόφληση καθυστερημένων οφειλών, των ποσών που πιστώθηκαν σε λογαριασμούς προερχομένων από Επιστροφή αναδρομικών ποσών  από μειώσεις συντάξεων του ιδιωτικού τομέα του Ν.4714/2020, κατά παρέκκλιση της σχετικής νομοθεσίας με την οποία τα εν λόγω ποσά χαρακτηρίστηκαν ανεκχώρητα και ακατάσχετα έναντι οιουδήποτε τρίτου. Οι ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα την άμεση επιστροφή των ποσών.
  •      Η συνδρομή της Ομάδας ζητήθηκε από τον ΣΣΕΜ και για το ζήτημα της καταγγελίας από πλευράς της Groupama του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου του Συλλόγου Εργαζομένων το οποίο ίσχυε από το 2003 και αφορούσε την ασφαλιστική κάλυψη των δάνειων ΣΣΕ84, συναδέλφων σε περίπτωση θανάτου ή Μόνιμης Ολικής Αναπηρίας.

Με βάση τα χρονικά περιθώρια στα οποία απαιτήθηκε, η διερεύνηση του ζητήματος και η υποβολή προτάσεων, τηρώντας ως βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας σε ότι αφορά τις Ασφαλιστικές προτάσεις την διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης των συναδέλφων και μετά την 1/1/2021 που έπαυε η ισχύς του ασφαλιστηρίου λόγω της καταγγελίας του, προκρίθηκε κατ’ αρχάς η Νέα πρόταση της Groupama (αυξημένο ασφάλιστρο & χωρίς την κάλυψης της Μόνιμης Ολικής Αναπηρίας).

Θα πρέπει επίσης ιδιαίτερα να επισημανθεί ότι επιπλέον σημαντικά κριτήρια που οδήγησαν στην επιλογή της πρότασης Groupama, πέραν του προαναφερθέντος βασικού κριτηρίου ήταν, η διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης των ασφαλισμένων συναδέλφων χωρίς περαιτέρω διαδικασίες από πλευράς τους, ιδιαίτερα χωρίς δήλωση της κατάστασης υγείας, καθώς και η δυνατότητα εκ των υστέρων αποχώρησης ( διακοπή της συμμετοχής ) όσων δεν επιθυμούν την συνέχιση ασφάλισης για τους δικούς του λόγους.

Επίσης από τις υπόλοιπες προσφορές που υποβλήθηκαν προκρίθηκε ως εναλλακτική λύση η πρόταση της ΑΧΑ, με θετικά και αρνητικά στοιχεία.

  •      Η ψήφιση επίσης του Ν.4738 (ΦΕΚ Α 207 / 27.10.2020 ) περί Ρύθμισης οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας (Νέος πτωχευτικό νόμος), έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών συζητήσεων και διερεύνησης από την Ομάδα μέχρι σήμερα, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα βοήθειας όπου απαιτηθεί, στο μέτρο του δυνατού, προς τους συναδέλφους.

Ολοκληρώνοντας τον απολογισμό της δράσης, θέλουμε να επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά την πρόσκληση για συμμετοχή συναδέλφων στην Ομάδα δανείων με εμπειρία στα σχετικά θέματα που επεξεργάζεται η Ομάδα, αφού ο όγκος των εργασιών είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικός λόγω της ποικιλίας της πολυπλοκότητας των θεμάτων και του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση των αιτημάτων ρυθμίσεων των συναδέλφων.