Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

30.01.2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για τα Δάνεια των Μελών του ΣΣΕΜ

Επί του 1ου θέματος, της ημερήσιας διάταξης της 30/1/2017, "Άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση του φλέγοντος θέματος των δανειακών υποχρεώσεων των συναδέλφων προς την Alpha Bank" το ΔΣ μετά από σχετική διαλογική συζήτηση αποφάσισε τα ακόλουθα:

 

  1. Λαμβάνει υπόψη τα μέχρι στιγμής πεπραγμένα της Ομάδας Εργασίας για τα Δάνεια των Μελών του ΣΣΕΜ και τις σχετικές προτάσεις.
  2. Ο Σύλλογος έχει ήδη αποστείλει επιστολές προς τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και την Alpha Bank, προβάλλοντας το πλαίσιο αιτημάτων που προτείνει η Ομάδα Εργασίας, ζητώντας τους συναντήσεις για την λύση των προβλημάτων.
  3. Το Προεδρείο θα προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες, με τη βοήθεια νομικού συμβούλου, για το σταμάτημα της παρακράτησης προκαταβολικά από το ΕΦΚΑ των δόσεων των στεγαστικών δανείων σύμφωνα με τη ΣΣΕ 1984. Το σχετικό οικονομικό κόστος των νομικών ενεργειών (εξώδικο κλπ) θα καλυφθεί από το Σύλλογο.
  4. Ο Σύλλογος θα στείλει, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μόνο, στα μέλη του Συλλόγου, για την αναλυτική τους ενημέρωση, τα πλήρη κείμενα της Ομάδας Έργου και θα φροντίζει από τώρα και στο εξής αμέσως μετά την έγκριση των σχετικών κειμένων από την Ομάδα να τα στέλνει με την ίδια διαδικασία. Για τα μέλη που δεν έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας θα ετοιμαστεί σύντομη ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει μόνο την παρουσίαση των σχετικών αποφάσεων η οποία και θα αναρτηθεί στο site του Συλλόγου.
  5. Το ΔΣ επισημαίνει ότι, οι επεξεργασίες και οι προτάσεις της Ομάδας δεν θα έχουν κανένα επί της ουσίας αποτέλεσμα αν δεν συνοδευτούν με τη μαζική, δυναμική κινητοποίηση όλων μας απέναντι στην πολιτεία, το τραπεζικό σύστημα και ιδιαίτερα την Alpha Bank. Στο πλαίσιο αυτό θα αναζητηθούν και συνεργασίες, συμμαχίες με άλλους εργαζόμενους και συνταξιούχους. Για το θέμα αυτό ο Σύλλογος θα ενημερώνει τα μέλη του με κάθε πρόσφορο τρόπο.