Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

23.02.2017 Εξώδικο προς ΕΦΚΑ για την παρακράτηση Δανείων

Αποστολή Εξωδίκου προς τον ΕΦΚΑ-Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών, για να σταματήσει η παρακράτηση των δόσεων των στεγαστικών δανείων προσωπικού, μέσω του ασφαλιστικού φορέα, από τη σύνταξη.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

ο Σύλλογός μας απέστειλε εξώδικο στον ΕΦΚΑ, με κοινοποίηση στο ΤΕΑΠΕΤΕ, την ΕΠΙΛΥΣΙΣ (εταιρεία μηχανογραφικής υποστήριξης ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ) και την Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. (για ενημέρωση ως συνεταιρισμός καταναλωτών διαπιστευμένος για θέματα "κόκκινων δανείων"), απαιτώντας να σταματήσει η παρακράτηση των δόσεων των στεγαστικών δανείων προσωπικού (ΣΣΕ 1984) και να κατατίθεται ολόκληρο το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης.


Πιστεύουμε ότι η διοίκηση του ΕΦΚΑ, όπως ήδη πράττει το ΕΤΕΑ, θα τηρήσει τους νόμους.
Σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης του λογαριασμού πίστωσης της σύνταξης ως «ακατάσχετου», γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω taxis, για την εφορία. Η εκτύπωση από το taxis προσκομίζεται, στη συνέχεια, στην Τράπεζα, ώστε να εφαρμόσει το "ακατάσχετο" και παραλαμβάνεται σχετικό αποδεικτικό ότι ο λογαριασμός έγινε "ακατάσχετος" όσον αφορά τα τραπεζικά ιδρύματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
Χρήστος Τσιλώνης                            Γεώργιος Δέδες