Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

08.06.2017 Νέα επιστολή προς την Alpha Bank για τα δάνεια συναδέλφων . Στοιχεία για τις ανάγκες ρυθμίσεων.

ΠΡΟΣ:   Alpha Bank, Σταδίου 38, Αθήνα                                      Α.Π.: 2.525                    Αθήνα, 8/6/2017

               Υπόψη κ. Π. Κιτριλάκη

               Γενικού Διευθυντή

 Θέμα:   Στοιχεία για τις ανάγκες ρυθμίσεων δανειακών οφειλών μελών Συλλόγου μας

Κύριοι,

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχατε με το Γραμματέα του Συλλόγου μας στις 26/5/2017, αναλάβαμε την υποχρέωση  να σας αποστείλουμε συγκεκριμένα στοιχεία με περιπτώσεις συναδέλφων μας, συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας, που βρίσκονται πλέον σε πλήρη αδυναμία να επιβιώσουν, εξ’ αιτίας και των τελευταίων περικοπών στις συντάξεις μας με το Ν.3267/2016, συνεχίζοντας να εξυπηρετούν τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς εσάς.

Στο υπόμνημα που σας παραδώσαμε κατά την συνάντησή μας στις 4/4/2017 αλλά και στο εξώδικό που σας κοινοποιήθηκε στις 28/3/2017 περιλαμβάνονται συγκεκριμένες προτάσεις που σκοπό έχουν την άμεση αντιμετώπιση επ’ ωφελεία τόσο της Τραπέζης, όσο και των συναδέλφων μας συνταξιούχων, του σοβαρότατου προβλήματος εξυπηρέτησης των δανείων. Στην συνάντηση μας μάλιστα επισημάναμε τις ιδιαίτερα αρνητικές προοπτικές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, που θα εχει το ζήτημα αυτό με την πάροδο του χρόνου ενώ ακόμη δεν είχαν γνωστοποιηθεί και οι πρόσφατα νομοθετημένες νέες σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις μας στα επόμενα χρόνια. 

Τα συνημμένα στοιχεία που σας αποστέλλουμε προέρχονται από συναδέλφους μας, οι οποίοι με το διαθέσιμο ποσό της συντάξεως που απομένει μετά την αυτόματη παρακράτηση της δόσεως του δανείου που πραγματοποιεί η Τράπεζα σας είναι προφανέστατο ότι αδυνατούν να καλύψουν στοιχειώδεις βασικές ανάγκες διαβίωσης .

Βασικό κριτήριο για την συγκέντρωση κατ’ αρχάς των δεδομένων  από τους συναδέλφους είναι το τελικό καθαρό ποσό που λαμβάνουν, μετά την παρακράτηση και των δόσεων, να είναι μικρότερο των € 600 (εξακοσίων ΕΥΡΩ) ως μία πρώτη ασφαλή ένδειξη για την κατάσταση αδυναμίας επθιβίωσης. Εξ αιτίας του περιορισμένου χρόνου για την αποστολή των στοιχείων, που ετέθη από πλευράς σας, καταφέραμε με προσπάθειες μας να ενημερώσουμε το 1/3 περίπου των μελών μας και ήδη συνεχίζεται η ενημέρωση και των υπολοίπων. Προς το παρόν έχουμε λάβει στοιχεία από ένα σημαντικότατο αριθμό συναδέλφων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εξ αυτού και επειδή δεν μπορέσαμε να επεξεργαστούμε όλα τα στοιχεία σας αποστέλλουμε ένα πρώτο δείγμα 100 περιπτώσεων. Θα ακολουθήσουν και επόμενα στοιχεία, το συντομότερο δυνατόν, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους.

Επίσης διευκρινίζουμε ότι τα στοιχεία που σας αποστέλλουμε δεν περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία των συναδέλφων επειδή δεν υπάρχει εξουσιοδότηση εκ μέρους τους για την γνωστοποίηση. Τα στοιχεία τους πάντως τηρούνται στην Σύλλογο μας

Από την επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρωθήκαν και σας επισυνάπτουμε προέκυψαν  τα ακόλουθα

 • Οι περικοπές μόνο με τον Ν. 4387/2017 στις συντάξεις μας, είναι ιδιαίτερα σημαντικές και,  όπως καλά γνωρίζετε, πολύ μεγαλύτερες από από οιαδήποτε άλλη ομάδα συνταξιουχων. Στο συγκεκριμένο δείγμα η μείωση των μικτών αποδοχών, ως ποσοστό κατά μέσο όρο, μεταξύ του Δ’ 3μήνου 2015 & Δ 3μηνου 2016 ανέρχεται σε 40%. Ποσοτικά δε η μέση μείωση είναι  € 723
 • Η μέση μείωση των καθαρών αποδοχών, μετά την αφαίρεση και των δόσεων των δανείων ΣΣΕ84 (στήλη 3 του πίνακα) ανέρχεται σε 47%.
 • Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των καθαρών αποδοχών προέρχεται από τις αυξήσεις των λοιπών κρατήσεων κατά 45%, συγκριτικά με τα άμεσα παρακρατούμενα δάνεια που μειώθηκαν κατά 2% σαν αποτέλεσμα των μειώσεων στις δόσεις εξ αιτίας ρυθμίσεων στις οποίες εχουν ενταχθεί συνάδελφοι .
 •  Η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη αν στα ποσά των στεγαστικών δανείων ΣΣΕ84 προστεθούν και τα άλλα δάνεια είτε αφορούν στεγαστικά από το κατάστημα είτε καταναλωτικά ή ακόμη και οφειλές σε άλλες Τράπεζες. Όπως φαίνεται στα στοιχεία υπάρχουν περιπτώσεις με αρνητικό εισόδημα!!
 • Μετά την αφαίρεση και των λοιπών δανείων, (επιπλέον εκείνων της ΣΣΕ84), που εξοφλούνται απευθείας με καταβολή απο τους συναδέλφους, η μείωση του καθαρού εισοδήματος που μένει για επιβίωση φθάνει στο 53%.  Σημειώνεται εδώ ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην έχουν δωθεί από όλους τους συναδέλφους τα στοιχεία των λοιπών δανείων που εξυπηρετούνται απευθείας απο αυτούς με αποτέλεσμα η εκτίμηση του 53% να είναι υποτιμημένη.  Το σύνολο των ποσών που καταβάλλονται για την εξυπηρέτηση του δανεισμού ανέρχεται στο 58% του καθαρού εισοδήματος (μεικτή σύνταξη μείον κρατήσεις εκτός δανείων).
 • Το μέσο καθαρό εισόδημα, μετά και την αφαίρεση των δανείων, για επιβίωση των συγκεκριμένων περιπτώσεων (82) ανέρχεται σε 345 €!!!
 • Υπάρχουν συνάδελφοι σε αναστολή συντάξεως και χωρίς άλλο εισόδημα με υποχρέωση καταβολής των δόσεων. Για τις περιπτώσεις αυτές η προοπτική αποπληρωμών είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Ο χρόνος για την έναρξη καταβολής της σύνταξης είναι αρκετά μακρινός το ποσό δε το οποίο προβλέπεται πλέον να εισπράττουν θα είναι σημαντικά μειωμένο από αυτό που αρχικά είχαν υπολόγισε στον οικογενειακό προϋπολογισμό τους.
 • 7μελής οικογένεια καλείται να ζήσει με  €-76,40 (!!!) μετά την εξυπηρέτηση όλων των δανείων (€ 999,98 στεγαστικό ΣΣΕ84 και λοιπά στο κατάστημα € 136,67) (περίπτωση 89).

Γενικεύοντας τα συμπεράσματα από τα επισυναπτόμενα στοιχεία οφείλουμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα σημεία:

 • Αδυναμία επιβίωσης για όλες τις περιπτώσεις που παρουσιάζουμε.
 • Οι όποιες ρυθμίσεις, εκ μέρους της Τράπεζας, έχουν γίνει βελτιώνουν μεν πρόσκαιρα το διαθέσιμο προς επιβίωση εισόδημα, αλλά ακόμα και μετά από αυτές τις ρυθμίσει το εισόδημα δεν επαρκεί για επιβίωση.
 • Το ποσό που απομένει μετά την είσπραξη των δόσεων όλων των δανείων είναι ελάχιστο, σε σχέση με τις οριζόμενες θεσμικά αποφάσεις της πολιτείας για τα ποσά ελάχιστης διαβίωσης.
 • Οι μελλοντικές αυξήσεις στις δόσεις, είτε μετά τη λήξη της περιόδου ρύθμισης είτε μετά την ένταξη σε υψηλότερο κλιμάκιο καταβολών για τα στεγαστικά, θα οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους σε πλήρη αδυναμία επιβίωσης και για πολλούς από αυτούς το εισόδημα που θα «έχουν» θα είναι αρνητικό!!!
 • Η διαδικασία συνεχών ρυθμίσεων οδηγεί τους δανειολήπτες σε αδιέξοδο, καθώς δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στο μέλλον στις αυξημένες δόσεις. Ήδη κάποιοι έχουν αρνητικό εισόδημα μετά την εξυπηρέτηση του δανεισμού, με ή χωρίς ρυθμίσεις.
 • Με τη διαδικασία των ρυθμίσεων και μετάθεσης των πληρωμών στο μέλλον εγκλωβίζονται σε μια διαδικασία που μεγαλώνει τις μελλοντικές υποχρεώσεις τους ενώ τα εισοδήματά τους θα είναι περισσότερο μειωμένα, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο προαπαιτούμενων και την «δαμόκλειο σπάθη» του αυτόματου δημοσιονομικού «κόφτη»

Επίσης, από τους συναδέλφους αναφέρθηκαν οι παρακάτω ενδεικτικά διαπιστώσεις όταν επισκεπτόμενοι Καταστήματα της Τραπέζης ζήτησαν ρύθμιση των οφειλών τους:

 • Η απάντηση από την Τράπεζα να ξεπερνά κατά πολύ το μήνα για μια απλή ρύθμιση. Σε κάποιες περιπτώσεις οι μήνες είναι πολλοί... Περίπτωση νούμερο 55 στους συνημμένους πίνακες. Για να επιβιώσει υποχρεώθηκε, αφού δεν έλαβε απάντηση σε διάστημα εντός μήνα, να ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη.
 • Ζητήθηκε ως προϋπόθεση για να γίνει ρύθμιση στο στεγαστικό δάνειο να γίνει ρύθμιση και για τα υπόλοιπα δάνεια, όταν είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Περίπτωση νούμερο 47 στους συνημμένους πίνακες.
 • Ρυθμίστηκε αρχικά το στεγαστικό. Έρχεται στην συνέχεια ο συνάδελφος και ζητά την ρύθμιση και καταναλωτικών & καρτών. Του ζητήθηκε να αποδεχθεί τον υπερδιπλασιασμό του επιτοκίου καταναλωτικών & καρτών και να καταβάλλει συνολικά το 58% του εισοδήματός του (για όλες τις δανειακές του υποχρεώσεις) όταν η σύνταξη που λαμβάνει τώρα θα είναι μικρότερη των € 800 και θα πρέπει να ζει με περίπου € 300 μηνιαία. Περίπτωση νούμερο 63 στους συνημμένους πίνακες.

Συνοψίζοντας, με την ακολουθούμενη πολιτική των συνεχών ρυθμίσεων, ουσιαστικά αναβάλετai συνεχώς η οριστική διευθέτηση του προβλήματος. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση του με συνέπεια να διακυβεύεται στο μέλλον η εξεύρεση λύσης.  Απλά αναρωτηθείτε πως θα εξοφληθούν οι ολόκληρες δόσεις στο τέλος των ρυθμίσεων, όταν μετά βίας εξοφλούνται οι «μισές»  δόσεις, η δε οικονομική κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί.  Ως εκ του περισσού σημειώνουμε  ότι  το πρόβλημα διογκώνεται και για το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας. ΄Εχουμε λοιπόν κοινό συμφέρον και ΄Εχετε αποκλειστικά την ευθύνη της άμεσης δρομολόγησης ενεργειών για την  εξεύρεση οριστικής - ουσιαστικής λύσης. 

Ολοκληρώνοντας θέλουμε για μια ακόμη φορά να σας δηλώσουμε ότι ο Σύλλογος μας δια των εκπροσώπων του και των συνεργατών του παραμένει στην διάθεση σας για κάθε επιπλέον διευκρίνηση ή παροχή στοιχείων, προκειμένου το συντομότερο να προκύψει λύση, κοινά αποδεκτή, η οποία θα αντιμετωπίζει το θέμα επί της ουσίας και δεν θα το μεταφέρει με μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον, όταν τα εισοδήματα θα είναι σαφώς μικρότερα.

Εν αναμονή των προτάσεων σας που θα δίνουν λύσεις στα πολύ σοβαρά προβλήματα επιβίωσης των συναδέλφων μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                          Ο Πρόεδρος                      ο Γενικός Γραμματέας

                      Χρήστος Τσιλώνης                   Γεώργιος Δέδες