Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

04.07.2017 Υπόμνημα για τα δάνεια προς ΣΥΡΙΖΑ

Υπόμνημα Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας για την αδυναμία εξυπηρέτησης του τραπεζικού δανεισμού τους

2017.06.17

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας έχει 8.400 μέλη. Από αυτούς οι μισοί περίπου είναι σε "προσυνταξιοδοτικό" καθεστώς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο επικουρικό ταμείο μας, μετά τις μαζικές εθελούσιες των τελευταίων ετών.

Ως εργαζόμενοι μόνο για την επικουρική μας ασφάλιση καταβάλαμε, εμείς προσωπικά, εισφορές που τα τελευταία χρόνια ανέρχονταν στο 14,75% των αποδοχών μας. Τα ποσά αυτά ήταν επιπλέον των εισφορών για την κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ που είμαστε στην ανώτατη κλάση.

Οι συνεχείς μειώσεις των συντάξεων στη μνημονιακή περίοδο με αποκορύφωμα, για εμάς, την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 έχουν σαν αποτέλεσμα σήμερα οι συντάξεις μας να έχουν μετατραπεί σε "βοήθημα", συγκριτικά με τις τεράστιες εισφορές που έχουμε καταβάλλει. Σημειώνουμε ότι, από τα στοιχεία που έχουμε επεξεργαστεί για τα χαμηλότερα επίπεδα σύνταξης των μελών μας, η μέση μείωση ανέρχεται σε -40%. Αυτό οδηγεί στο αντικειμενικό συμπέρασμα, καθώς το έχει αναγνωρίσει ακόμα και ο υπουργός κ. Κατρούγκαλος,  ότι οι συνταξιούχοι της  Eμπορικής έχουν υποστεί μακράν τις μεγαλύτερες μειώσεις συγκριτικά με όλες τις κατηγορίες & ομάδες συνταξιούχων. Φυσικά όλα αυτά γίνονται κατά παράβαση α) των  εν ισχύει διατάξεων του καταστατικού του ταμείου μας (ΤΕΑΠΕΤΕ), β) της Συλλογικής Σύμβασης με την οποία δημιουργήθηκε, γ) της δέσμευσης της Τράπεζας, η οποία εγγυήθηκε την διαχρονικά ομαλή καταβολή των συντάξεων μας, με αντάλλαγμα την ένταξη των συσσωρευμένων επί δεκαετίες αποθεματικών του Ταμείου μας στα Ίδια της Κεφάλαια με συνέπεια την  ισχυροποίηση της θέσης της  και δ) των δεσμεύσεων που ανέλαβε το Δημόσιο, σχετικών με την ισχύ των καταστατικών διατάξεων του Ταμείου μας, όταν μας ενέταξε υποχρεωτικά στο τότε ΕΤΑΤ για να πουληθεί η Εμπορική τράπεζα.

Όπως κατανοείτε, ένας φυσιολογικός άνθρωπος, που έχει ένα αξιοπρεπές εισόδημα ως εργαζόμενος και υπολογίζει σε μία συγκεκριμένη σύνταξη,  σε αναλογία με τις εισφορές που έχει καταβάλλει, θα έχει κάνει τον προγραμματισμό του για απόκτηση στέγης κλπ με την αξιοποίηση δανεισμού. Αυτό είναι γεγονός για την πλειοψηφία των μελών μας. Όμως οι συνεχείς μειώσεις των συντάξεών μας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι υποχρεώσεις από τα δάνεια, που λήφθηκαν σε τελείως διαφορετικές οικονομικές συνθήκες,  παραμένουν  στο ακέραιο  έχουν ως συνέπεια να αδυνατούμε πλέον να επιβιώσουμε. Επειδή δε η τράπεζα παρακρατεί αμέσως μετά την καταβολή των συντάξεων τις δόσεις των δανείων έχουμε πλέον πρόβλημα επιβίωσης. Από τα στοιχεία που έχουμε επεξεργαστεί (περισσότερα δείτε στο παράρτημα 1) προκύπτει ότι για μια κατηγορία συναδέλφων το μέσο μηνιαίο ποσό που έχουν για επιβίωση μετά την παρακράτηση των δανείων είναι € 345!!!. Και αυτά ενώ εκκρεμούν νέες μειώσεις συντάξεων και νέες αυξήσεις φόρων.

Ως  Σύλλογος έχουμε επεξεργαστεί ένα πλαίσιο προτάσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η βασική σκέψη μας είναι ο διαχωρισμός του δανείου σε εξυπηρετούμενο, ανάλογα με τις δυνατότητες που παρέχει το εκάστοτε εισόδημα ενός εκάστου, και μη εξυπηρετούμενο το οποίο παραμένει ανενεργό. Το μη εξυπηρετούμενο δεν εκτοκίζεται και σταδιακά η τράπεζα, στο βαθμό που ο δανειολήπτης ανταποκρίνεται πλήρως στο εξυπηρετούμενο, προχωρά στην εγγραφή προβλέψεων και τη διαγραφή του, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες που παρέχει ο αναβαλλόμενος φόρος. Η σχέση μεταξύ εξυπηρετούμενου και μη είναι δυναμική. Μεταβάλλονται (αυξομειώνονται) ανάλογα με την πορεία του εισοδήματος του δανειολήπτη.

Ο Σύλλογος μας έχει δημιουργήσει ειδική ομάδα έργου για τα δάνεια που επεξεργάζεται τις προτάσεις και παρέχει καθημερινά "τεχνική βοήθεια" και συμβουλές στους συναδέλφους μας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.  (Για περισσότερα δείτε το Παράρτημα 2)

Το σύνολο σχεδόν των δανείων μας (εκτιμάμε άνω του 95%) είναι με την Alpha Bank ως καθολική διάδοχο της Εμπορικής. Μέχρι στιγμής έχουμε προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες προς την Alpha: α)  αποστολή εξωδίκου, β) συνάντηση με τη Διοίκηση και υποβολή υπομνήματος, γ) επεξεργασία στοιχείων και υποβολή τους για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος. Δυστυχώς ανταπόκριση, επί της ουσίας του προβλήματος δεν υπάρχει, όπως και δεν υπάρχει απάντηση στα όσα συγκεκριμένα προτείνουμε. Η λογική της Alpha είναι "ελάτε να κάνετε ρυθμίσεις για μειωμένη δόση...". Δυστυχώς όμως, μετά τις ρυθμίσεις αυτές ακολουθούν νέες υψηλότερες δόσεις που φυσικά δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν και μάλιστα με μικρότερο εισόδημα. Απλή λογική... Συνεπώς οδηγούμαστε στο μοιραίο (;), να χάσουμε τα σπίτια μας...

Ζητήσαμε τη συνάντηση μαζί σας για να σας εκθέσουμε το πρόβλημα και τις προτάσεις μας με στόχο να συμβάλλετε στην επικοινωνία με την κυβέρνηση για να βρεθεί μια μόνιμη, ουσιαστική λύση. Η ζωή έχει αποδείξει ότι οι συνεχείς ρυθμίσεις από τον 2011, έχουμε ήδη φτάσει στην 7η - 8η γενιά ρυθμίσεων, μεταφέρει το πρόβλημα στο μέλλον και το διογκώνει συνεχώς. Άρα είναι αδιέξοδη πολιτική. Συνεπώς απαιτούνται "γενναίες" λύσεις στο πλαίσιο που στο Παράρτημα 2 περιγράφουμε

Για το Σύλλογο Συνταξιούχων της Εμπορικής

Παύλος Δερμενάκης,

Υπεύθυνος Ομάδας Έργου Δανείων Συναδέλφων

Ακολουθούν 2 Παραρτήματα

  • Παράρτημα 1 με τα στοιχεία για την κατάσταση των συναδέλφων μας, που έχουμε υποβάλλει στην Alpha Bank. Στο site είναι αναρτημένο ΕΔΩ
  • Παράρτημα 2 που περιέχει το αναλυτικό πλαίσιο των προτάσεων μας, όπως επίσης έχει υποβληθεί στην Alpha Bank.  Στο site είναι αναρτημένο ΕΔΩ