Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

26.10.2017 Ενημέρωση για τα Δάνεια των Μελών του ΣΣΕΜ

Αθήνα 26/10/2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των συναδέλφων για την δραστηριότητα της Ομάδας δανείων των μελών του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας (ΣΣΕΜ) κρίνουμε σκόπιμο να σας γνωστοποιήσουμε τις μέχρι σήμερα ενέργειες, τα αποτελέσματα και τις εμπειρίες που αποκομίσαμε στην περίοδο λειτουργίας της Ομάδας αλλά και τις προθέσεις- στόχους μας για το επόμενο διάστημα.

Η Ομάδα μας αξιολογώντας τις τρέχουσες εξελίξεις αλλά και αυτές που διαγράφονται για το μέλλον σε ότι αφορά τα εισοδήματα μας από τις συντάξεις, κατέληξε στην διαμόρφωση μιας αρκετά σοβαρής πρότασης σε ότι αφορά την εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων των συναδέλφων οι οποίοι έχουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Η πρόταση μας, η οποία έχει συμπεριληφθεί στην ανακοίνωση

10/3/2017  πιστεύουμε ότι δίνει λύση μακροπρόθεσμα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων των συναδέλφων, σε αντίθεση με τις προτεινόμενες βραχυπρόθεσμες λύσεις «πακέτο» που προσφέρει η Alpha Bank οι οποίες μόνο προσωρινά «κουκουλώνουν» το πρόβλημα επ’ ωφελεία φυσικά μόνον της Τράπεζας.

Την πρόταση μας αυτή μαζί με διάφορα θέματα που καταγράφηκαν ως σημαντικά αναφορικά με τα δάνεια από επικοινωνίες με συναδέλφους, τα παρουσιάσαμε (προφορικά αλλά και εγγράφως) στην συνάντηση που κατόπιν επανειλημμένων πιέσεων του ΣΣΕΜ πραγματοποιήθηκε με τους εκπροσώπους της Alpha Bank.                                               

Δυστυχώς όπως προέκυψε από την γραπτή απάντησή της στις  , η Alpha bank απέρριψε την εφαρμογή των προτάσεων μας. αντ’ αυτού δε μας υπέδειξε να προχωρήσει κάθε συνάδελφος σε ατομικό αίτημα με βάση τα σχετικά προϊόντα που έχει ήδη η Τράπεζα (μείωση δόσης, επιμήκυνση κλπ).

Από πλευράς μας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η παραπάνω θέση της Alpha bank και παραμένει σταθερή η θέση μας στην επιδίωξη της λύσης που αρχικά έχουμε διαμορφώσει, την οποία συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε προς κάθε κατεύθυνση.

Έτσι έχουμε ξεκινήσει ενέργειες για επικοινωνία και ενημέρωση πάνω στο μέγεθος του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί (δάνεια / συντάξεις), τόσο σε πολιτικά κόμματα, όσο και στα αρμόδια υπουργεία αλλά και άλλους θεσμικούς παράγοντες (Τράπεζα Ελλάδος, σωματεία, ομοσπονδίες κλπ). Στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλιών της Ομάδας έχει ζητηθεί νέα συνάντηση με την Alpha Bank σε μια προσπάθεια να συζητηθεί η ουσία της πρότασής μας.

Εν τω μεταξύ επειδή υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις συναδέλφων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, αφού μετά τις μειώσεις των συντάξεων σε συνδυασμό με την  εφαρμογή αυτόματης χρέωσης των δόσεων, το εναπομένον ποσό για την διαβίωση τους είναι πολύ περιορισμένο, έχει συμφωνηθεί με τον γραφείο του Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή καθυστερήσεων λιανικής της Alpha Bank, κ. Κιτριλάκη να υπάρχει διαδικασία επικοινωνίας για επίλυση των αιτημάτων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι λύσεις που δόθηκαν μέχρι σήμερα σε αιτήματα με επείγοντα χαρακτήρα που γνωστοποιήθηκαν από συναδέλφους στην Ομάδα δανείων.

Η Ομάδα δανείων του ΣΣΕΤ επιδιώκει να συνδράμει καθαρά συμβουλευτικά σε αιτήματα ρυθμίσεων που υποβάλλονται από συναδέλφους στην Τράπεζα , πλην όμως λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων δίνεται προτεραιότητα σε ότι αφορά ενέργειες, στις περιπτώσεις που αξιολογούνται ιδιαίτερα σοβαρές με βάση πάντα το κριτήριο της επιβίωσης.

Ως Ομάδα εκτός από την επεξεργασία των αιτημάτων, που ήδη απευθύνουμε προς την Τράπεζα και την Πολιτεία, φροντίζουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, αξιοποιώντας την όποια εμπειρία και τις γνώσεις που έχουμε, να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις και συμβουλές, προς τους συναδέλφους που ζητούν τη βοήθειά μας, σχετικά με τον τρόπο που μπορούν να κινηθούν. Οι απόψεις αυτές που εκφράζουμε είναι καθαρά συμβουλευτικές και οι συνάδελφοι θα πρέπει να τις αξιολογούν και να λαμβάνουν οι ίδιοι τις απαραίτητες αποφάσεις σχετικά με το τι θα κάνουν τελικά με βάση τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά. 

Από την ενασχόληση μας στο μέχρι σήμερα διάστημα με τα δάνεια προέκυψαν κάποια χρήσιμα δεδομένα, τα οποία παραθέτουμε παρακάτω για ενημέρωση σας, προκειμένου να τα έχετε υπ όψη μας σε ενδεχόμενες δικές σας ενέργειες :

1) Δυνατότητα ένταξης στο Νόμο «Κατσέλη»: Την 31/12/2018 λήγει η ισχύς του νόμου προκειμένου να ενταχθεί κάποιος στο Ν. Κατσέλη για να σώσει την πρώτη κατοικία. Πρέπει να αξιολογήσουμε όλοι μας την κατάσταση και να αποφασίσουμε όσο υπάρχει ακόμα χρόνος για την αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας, με τους περιορισμούς που έχει.

Τις επόμενες μέρες θα κυκλοφορήσουμε ως Ομάδα ένα αναλυτικό κείμενο περιγραφής του Νόμου και «οδηγιών» για το πως μπορεί να αξιοποιηθεί. Θα αναρτηθεί και αυτό στην παρούσα ενότητα στο site του Συλλόγου μας.

2) Επιτόκια : Αρκετές φορές στη διαδικασία ρύθμισης η τράπεζα περιλαμβάνει στην πρότασή της την αύξηση του επιτοκίου δανεισμού. Αυτό αφορά κυρίως ρυθμίσεις καταναλωτικών δανείων και καρτών που έχουμε λάβει ως συνάδελφοι. Το ισχύον επιτόκιο σήμερα για τις κάρτες των συναδέλφων είναι 4,50% και για τα καταναλωτικά δάνεια ότι προβλέπει η αρχική σύμβαση που έχουμε υπογράψει. Φροντίζουμε να ελέγχουμε το επιτόκιο που συμφωνούμε κατά τη ρύθμιση για να μην βρεθούμε στο μέλλον με δυσάρεστες εκπλήξεις.

3) Τόκοι υπερημερίας:  Όταν ζητούμε ρυθμίσεις επιδιώκουμε/ διαπραγματευόμαστε μεταξύ των άλλων και το ελέγχουμε, να αφαιρεθούν οι μέχρι εκείνη τη στιγμή τόκοι υπερημερίας καθώς και οι μη λογιστικοποιηθέντες τόκοι.

Αφού αναλαμβάνουμε να εξοφλήσουμε την οφειλή, δεν είναι λογικό να αποδεχθούμε και την εξόφληση της ποινής για την όποια καθυστέρηση έχει σημειωθεί στην εξυπηρέτηση του δανεισμού.

4) Πρόσθετοι εγγυητές:  Σε πολλές περιπτώσεις κατά την διαδικασία αίτησης ρύθμισης η Τράπεζα ζητά και πρόσθετο εγγυητή.                                                                                      

Το δάνειο το λάβαμε με το εισοδήματα και την οικονομική κατάσταση που ίσχυε τότε, για αυτό δεν χρειάστηκε η Τράπεζα πρόσθετο εγγυητή. Σήμερα βρισκόμαστε σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας χωρίς δική μας υπαιτιότητα. Συνεπώς δεν είναι λογικό να συμφωνήσουμε στην ένταξη στη σύμβαση νέου προσώπου ως εγγυητή, πράξη η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα μας δημιουργήσει στο μέλλον σημαντικά προβλήματα.  Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στο ενδεχόμενο να ζητηθούν ως εγγυητές τα παιδιά μας. Η εμπειρία μας έχει δείξει πολύ άσχημες εξελίξεις όχι μόνο στο οικονομικό σκέλος του θέματος αλλά και στις οικογενειακές σχέσεις.

5) Σαφήνεια στους συμβατικούς όρους της ρύθμισης:  Ζητάμε ρύθμιση του δανεισμού μας βασιζόμενοι στην αρχική σύμβαση που έχουμε υπογράψει και στους όρους της.                   

Η ρύθμιση δεν είναι λογικό να γίνει με νέα σύμβαση που θα περιλαμβάνει πρόσθετους όρους ή απαίτηση για νέα βάρη που θα μας φέρνουν σε δυσκολότερη θέση.                                        

Η ρύθμιση θα πρέπει να γίνεται κατά κανόνα με πρόσθετη πράξη που θα τροποποιεί με διαφάνεια τους όρους που εμείς έχουμε ζητήσει.

Ειδικότερα η εγκριτική απόφαση για την ρύθμιση που θα μας γνωστοποιείται, αλλά και στην συνέχεια η πρόσθετη πράξη ρύθμισης της οφειλής μας, θα πρέπει να περιέχει την παρακάτω πληροφόρηση :

Το κεφάλαιο που ρυθμίζεται (αναλυόμενο σε κεφάλαιο, τόκους και έξοδα), το επιτόκιο, την περίοδο εκτοκισμού, την διάρκεια, τυχόν περίοδο χάριτος, το ύψος και χρονοδιάγραμμα καταβολής δόσεων, τον τύπο του Συμβατικού εγγράφου, τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις, τυχόν ειδικούς όρους που απαιτούνται για την υλοποίηση της και την διάρκεια ισχύος της εγκριτικής απόφασης.

Όλα τα παραπάνω δεδομένα θα πρέπει να είναι διατυπωμένα με τρόπο που καθιστά εφικτή τη σύγκριση με την τρέχουσα επιβάρυνση (αναλυόμενη κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα), τηρουμένων των κανόνων διαφάνειας και ενημέρωσης της ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 (Προσυμβατική ενημέρωση) όπως ισχύει, ιδίως σε σχέση με τη μελλοντική μεταβολή του επιτοκίου.  

Ολοκληρώνοντας την ενημέρωση, σας πληροφορούμε ότι για οποιαδήποτε επικοινωνία με την Ομάδα Δανείων και την αναζήτηση συμβουλών ή βοήθειας μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο ειδικό e-mail για τα θέματα των δανείων : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και σε επείγουσες περιπτώσεις να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα του Συλλόγου 210-522.28.13 & 210-522.28.64 αφήνοντας σύντομο μήνυμα για το θέμα και το τηλέφωνό σας για να σας βρει το μέλος της Ομάδας που θα αναλάβει την επικοινωνία μαζί σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ομάδα Δανείων Μελών

Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζα