Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

20.11.2017 Ενημέρωση για προσφορά GROUPAMA ασφάλισης κατοικίας

19.11.2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στην τελευταία ανακοίνωσή μας σχετικά την υποχρέωσή μας, στα ενυπόθηκα στεγαστικά να υπάρχει συμβόλαιο ασφάλισης, είχαμε αναφέρει ότι "μετά τη διερεύνηση της αγοράς και την αναζήτηση καλύτερων οικονομικά αλλά και τεχνικά λύσεων, θα σας ενημερώσουμε για δυνατότητες σύναψης συμβολαίων ασφάλισης κατοικίας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο."

Με την παρούσα ανακοίνωση σας παρουσιάζουμε την πρόταση της GROUPAMA μέσω της “Group Μέριμνα Πρακτορειακή”.

Η πρόταση:

α) έχει κόστος 1,2 € ανά 1.000 € ασφαλιζόμενο κεφάλαιο

β) πληροί στο ακέραιο τις προϋποθέσεις των καλύψεων που ζητά η Alpha Bank

γ) προσφέρει τη δυνατότητα της αποστολής αντιγράφου του ασφαλιστηρίου, απευθείας από το πρακτορείο, στο Τραπεζικό Κατάστημα τήρησης του δανειακού φακέλου.

δ) παρέχει τη δυνατότητα για επιπλέον καλύψεις ανάλογα με τις προσωπικές μας επιθυμίες / επιλογές.

Επισυνάπτονται για την αναλυτικότερη ενημέρωσή σας:

1) Σημείωμα από τον κ. Γιάννη Λυράκο, πιστοποιημένο Ασφαλιστικό Σύμβουλο και συντονιστής Πωλήσεων της “Group Μέριμνα Πρακτορειακή ”.

2) Υπόδειγμα-προσφορά ασφάλισης για 100τμ οικία με 100.000€ ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, ολικά ασφάλιστρα 120€ και δυνατότητες για επιπρόσθετες καλύψεις.

Διευκρινίζουμε ότι αυτό που ασφαλίζουμε δεν είναι η αξία του υπολοίπου του δανείου αλλά η κατασκευαστική αξία ολόκληρου του ακινήτου για το οποίο έχουμε λάβει το δάνειο (χωρίς την αξία του οικοπέδου). Η κατασκευαστική αξία αντικατάστασης οικίας έχει προσδιοριστεί σε 1.100 € περίπου το τμ. Το ποσό αυτό αφορά μια "νορμάλ" κατασκευή. Αν κάποιος έχει κάνει "πολυτελή" κατασκευή μπορεί να το ασφαλίσει για μεγαλύτερη αξία αντικατάστασης. Η Alpha ζητά ασφαλιστήριο συμβόλαιο για αξία κατασκευής 1.100 €. Συνεπώς ένα σπίτι 100 τ.μ. πρέπει να είναι ασφαλισμένο για αξία 110.000 €.

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται είτε τώρα είτε αργότερα, όταν θα πλησιάζουν προς τη λήξη τους τα ήδη υπάρχοντα συμβόλαια, μπορούν να επικοινωνούν απ΄ ευθείας με τον κ. Λυράκο και τους συνεργάτες της “Group Μέριμνα Πρακτορειακή” σε όλη την Ελλάδα για τα περεταίρω.

Η Ομάδα Δανείων εξετάζει και άλλες αντίστοιχες προτάσεις για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε στο βαθμό που θα κριθούν συμφέρουσες.

Η Ομάδα Δανείων Μελών του ΣΣΕΜ

  1. Για να δείτε το Ενημερωτικό Σημείωμα Ασφαλιστικής Πρότασης πατήστε ΕΔΩ
  2. Για να δείτε την Προσφορά Ασφάλισης πατήστε ΕΔΩ