Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

20.03.2018 Απολογισμός Δράσης Ομάδας Δανείων στη Γενική Συνέλευση 15.03.2018

Απολογισμός Δράσης Ομάδας Δανείων ΣΣΕΜ

Γενική Συνέλευση ΣΣΕΜ 15/3/2018

 

Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας αξιολογώντας την σημαντικότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, όλοι σχεδόν οι συνάδελφοι, με την εξυπηρέτηση των δανειακών μας υποχρεώσεων αποφάσισε την δημιουργία της Ομάδας Δανείων.

 

Σκοπός της εθελοντικής αυτής Ομάδας εργασίας, η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της από τα μέσα του Γενάρη του 2017, είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσω της διερεύνησης προτάσεων που διασφαλίζουν μακροπρόθεσμες βιώσιμες λύσεις σε ότι αφορά την αποπληρωμή του δανεισμού, χωρίς την εξόντωση των συναδέλφων, αλλά και την παροχή ενημέρωσης για βασικά ζητήματα που συνδέονται με αυτόν.

Παράλληλα η Ομάδα έπρεπε να συνδράμει άμεσα και στην αντιμετώπιση περιπτώσεων συναδέλφων που έχουν πλέον πρόβλημα επιβίωσης.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη της περιπτωσιολογία που συγκεντρώθηκε από την επικοινωνία με τους συναδέλφους, η Ομάδα επεξεργάσθηκε και έδωσε μέσω ανακοινώσεων στο website του Συλλόγου οδηγίες για διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την λειτουργία των δανείων και τους τρόπους αντιμετώπισης διαφόρων καταστάσεων (εισπρακτικές εταιρείες, νόμος Κατσέλη, Κώδικας Δεοντολογίας Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων Τράπεζας της Ελλάδος, γενικές οδηγίες ρυθμίσεων δανείων, ασφάλιση ακινήτων κλπ).

Βασική επιδίωξη της Ομάδας ήταν και παραμένει η διερεύνηση προτάσεων που δίνουν μακροπρόθεσμες πραγματικές λύσεις στο πρόβλημα εξυπηρέτησης των δανείων και όχι λύσεις που προτάσσονται με μοναδικό σκοπό την πρόσκαιρη επικάλυψη του προβλήματος για την Τράπεζα και το ουσιαστικό «πνίξιμο» των συναδέλφων σε μεταγενέστερο χρόνο, δεδομένου του οικονομικού περιβάλλοντος σε σχέση με την εξέλιξη των συντάξεων μας. Για να το πούμε πιο πρακτικά όταν με τα σημερινά εισοδήματα δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε μια δόση 300 € και ζητάμε να γίνει 100 €, για μια τριετία, είναι αδύνατον να μπορέσουμε να καταβάλλουμε μετά την τριετία 500 € μηνιαία, όταν τα εισοδήματά μας θα είναι ακόμα μικρότερα. Αυτή η λογική βολεύει την Τράπεζα αλλά για εμάς είναι λογική “αυτοκτονίας εν ευθέτω χρόνω”.

Από τις πρώτες συνεδριάσεις της Ομάδας ως η πλέον κατάλληλη λύση για τον παραπάνω σκοπό κρίθηκε αυτή του διαχωρισμού του δανεισμού σε «εξυπηρετούμενο» και «μη εξυπηρετούμενο». Για την εφαρμογή της λύσης αυτής λαμβάνονται υπ όψη συγκεκριμένα κριτήρια ( διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση, διαχρονικότητα εισοδημάτων, περιουσία κ.α. ) σε συνδυασμό με το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής και την εμπορική αξία του προς εξασφάλιση του δανείου ακινήτου. Επιπλέον προτείναμε η εφαρμογή του προαναφερόμενου μοντέλου να έχει δυναμικό χαρακτήρα, δηλαδή ο διαχωρισμός να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την πορεία των εισοδημάτων μας στο μέλλον.

Με βάση τα προαναφερόμενα διαμορφώνεται το «εξυπηρετούμενο» τμήμα του δανείου, η τοκοχρεολυτική δόση του οποίου πρέπει να εξυπηρετείται κανονικά για το χρονικό διάστημα που συμφωνείται. Το υπόλοιπο μέρος της οφειλής «μη εξυπηρετούμενο» και με την προϋπόθεση της απρόσκοπτης καταβολής των δόσεων του εξυπηρετούμενου τμήματος σταδιακά κατ έτος ποσοστιαία διαγράφεται. Οι τράπεζες έχουν ήδη τα κατάλληλα εργαλεία.

Την πρόταση μας αυτή, μαζί με διάφορα άλλα σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην εν γένει λειτουργία των δανείων, όπως η αυτόματη είσπραξη των δόσεων για τα δάνεια ΣΣΕ'84 την ημέρα πληρωμής των συντάξεων μας, η μη έγγραφη απάντηση, κατά παράβαση των θεσμικών κανόνων, από πλευράς της Τράπεζας σε διάφορα αιτήματα συναδέλφων, η αντισυμβατική και εκτός κανόνων της ΤτΕ συμπεριφορά των εισπρακτικών εταιριών και δικηγορικών γραφείων για ενημέρωση αναφορικά με τις καθυστερημένες οφειλές, τα αυξημένα επιτόκια που ζητούνται κατά κανόνα στις περιπτώσεις ρυθμίσεων καταναλωτικών δανείων και καρτών, οι υπογραφές ως πρόσθετων εγγυητών των παιδιών μας σε περιπτώσεις ρυθμίσεων δανείων, τα καταθέσαμε στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μετά από πολλές ενέργειες και πιέσεις του Συλλόγου στις 7/4/2017 με τον εκπρόσωπο της Διοίκησης της Alpha Bank, όπως ορίστηκε, Ε.Γ.Δ. κ. Π. Κιτριλάκη.

Δυστυχώς και παρά το γεγονός ότι η προτεινόμενη λύση ρύθμισης οφειλών ήδη είχε εφαρμοστεί σε άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα, η πρόταση απορρίφθηκε, ενώ κάτω από την πίεσή του Συλλόγου δέχτηκαν τουλάχιστον να υπάρχει η παρέμβαση του Συλλόγου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αιτημάτων ρυθμίσεων , προκειμένου να επιδιώκεται μια καλύτερη λύση, ενώ για τα υπόλοιπα ζητήματα που αναφέρθηκαν δηλώθηκε άγνοια ή αποδόθηκαν σε λανθασμένες οδηγίες εφαρμογής.

Μπροστά στα αδιέξοδα, αφού οι προτάσεις της Τράπεζας απλά μετέθεταν διογκωμένο το πρόβλημα στο μέλλον, όταν με μειωμένα εισοδήματα θα έπρεπε να εξυπηρετούμε μεγαλύτερες δόσεις, αποφασίσαμε, η Ομάδα και το ΔΣ, να απευθυνθούμε στην Κυβέρνηση παρουσιάζοντας το πρόβλημά μας.

Από τις επαφές με τον υπεύθυνους του κυβερνητικού κόμματος προέκυψαν οι συναντήσεις με την αντιπροεδρία της Κυβέρνησης που είναι αρμόδια για τις τράπεζες και τέλος με τον αρμόδιο, για τις τράπεζες, Υπουργό Ανάπτυξης.

Από τις παραπάνω ενέργειες όπως μας γνωστοποιήθηκε στις κατά περίπτωση προαναφερόμενες συναντήσεις μας προέκυψε η πρόθεση επανεξέτασης από πλευράς της Τράπεζας της προτάσεως που είχαμε εκθέσει από 7/4/2017 .

Για την επιβεβαίωση της θετικής πρόθεσης από πλευράς της Alpha Bank συμφωνήθηκε και πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση στις 7/12/2017, με τους ίδιους εκπροσώπους της Διοικήσεως της Alpha Bank όπου επιβεβαιώθηκαν τα παρακάτω :

  1. Η δυνατότητα εξέτασης από πλευράς της Alpha Bank ρυθμίσεων δανείων με την μορφή του «Ιρλανδικού Μοντέλου» σε συνεργάσιμους δανειολήπτες που πληρούν τα σχετικά κριτήρια.
  2. Η δυνατότητα εξέτασης της ρύθμισης δανειακών υποχρεώσεων συναδέλφων οι οποίοι :

α) Βρίσκονται με «αναστολή σύνταξης» μέχρι να φθάσουν το 55ο έτος,

β) Μεταφέρονται από το προσυνταξιοδοτικό σύστημα ( ΕΤΑΤ – ΕΦΚΑ) στο Ι.Κ.Α.

Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις με την προϋπόθεση της αναγκαίας τεκμηρίωσης (προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών) της κατά περίπτωση οικονομικής αδυναμίας και για όσο διάστημα ισχύει αυτή, θα εξετάζεται η αναστολή καταβολής των δόσεων μερικώς ή ολικά μέχρι την λήψη της συντάξεως, χωρίς εκτοκισμό του υπολοίπου δανείου (άτοκα).

Η κατ’ αρχάς θετική ανταπόκριση της Alpha Bank με βάση τις παραπάνω περιγραφές στις προτάσεις της Ομάδας μας μένει να επιβεβαιωθεί και στην πράξη.

Στο πλαίσιο των παραπάνω ρυθμίσεων έχουμε ήδη αρχίσει και υποβάλλουμε, με επιταχυνόμενο ρυθμό, προτάσεις προς την Alpha Bank. Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους συναδέλφους αφού λάβουν την αναγκαία πληροφόρηση από τα ορισμένα κατά περίπτωση μέλη της Ομάδας Δανείων. Η τελική φυσικά επιλογή – απόφαση της πρότασης προς την Τράπεζα ανήκει αποκλειστικά στους συναδέλφους. Συνεπώς εντός ολίγου, από τις απαντήσεις που θα λάβουν οι συνάδελφοι από την Alpha, θα έχουμε εικόνα κατά πόσον οι θετικές προθέσεις γίνονται πράξεις ή η Τράπεζα συνεχίζει την ίδια με το παρελθόν ανεδαφική λογική της συνεχούς μετάθεσης του προβλήματος στο μέλλον με δυσμενέστερους όρους.

Για την υλοποίηση του πλαισίου αυτού συμφωνήθηκε η επικοινωνία μελών της Ομάδας Δανείων του ΣΣΕΜ με στελέχη της Alpha Bank για την καταγραφή ενδεχόμενων δυσλειτουργιών αλλά και ειδικών περιπτώσεων με σκοπό την εξεύρεση οριστικών και όχι προσωρινών λύσεων, όπως μέχρι σήμερα δίνονται στις σχετικές ανάγκες των συνάδελφων.

Θεωρούμε ιδιαίτερα κρίσιμο για την προσπάθεια συνδρομής των συναδέλφων που γίνεται από πλευράς του ΣΣΕΜ, οι συνάδελφοι που υποβάλλουν κάθε μορφής αιτήματα ρυθμίσεων στην Alpha Bank για τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες αποδοχής τους ή και σημαντικές καθυστερήσεις ανταπόκρισης να γνωστοποιούν το θέμα τους στον Ομάδα Δανείων του ΣΣΕΤ .

Η επικοινωνία των συναδέλφων με την Ομάδα Δανείων μπορεί να πραγματοποιείται μέσω email στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο 210-522.28.13 είτε μέσω fax 210-52.34.806.

Μέλος της Ομάδα Δανείων που θα οριστεί να χειριστεί την κάθε περίπτωση θα επικοινωνεί στην συνέχεια με τον συνάδελφο για συμπληρωματική πληροφόρηση ή και ενημέρωση.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι, η Ομάδα Δανείων του Συλλόγου είναι στη διάθεση όσων συναδέλφων το επιθυμούν να τους παράσχει την αναγκαία τεχνική βοήθεια για την αντιμετώπιση των δανειακών τους υποχρεώσεων είτε για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφόρησης ή διευκρίνησης αναφορικά με το θέμα .      

Συνάδελφοι,

Η συγκεκριμένη δράση του Συλλόγου, αποτελεί καινοτομία στον χώρο των συλλογικών οργάνων, αφού υπάρχει ένα σημείο επικοινωνίας για να ακούσει με κατανόηση το πρόβλημα των συναδέλφων και ταυτόχρονα να εκφράσει επαγγελματική άποψη ειδικά για την κάθε περίπτωση συναδέλφου με στόχο την κατά το δυνατόν καλύτερη επίλυση. Η δράση αυτή του συλλόγου έχει ήδη σχολιαστεί θετικά από συναδέλφους συνταξιούχους της Εθνική με σχετική ανάρτηση, ενώ πρόσφατα δεχθήκαμε αίτημα για συνδρομή στο πρόβλημα του και από συνάδελφο συνταξιούχο της Alpha Bank .

Ολοκληρώνοντας εκ μέρους της Ομάδας δανείων παρακαλούμε συναδέλφους με εμπειρία στο αντικείμενο της αξιολόγησης πιστοδοτήσεων να πλαισιώσουν την Ομάδα τεχνικής βοήθειας προκειμένου αφ’ ενός μεν με την εμπειρία και την γνώση τους να εμπλουτίσουμε το έργο της Ομάδας, εφ’ ετέρου να αντιμετωπίσουμε τα αιτήματα των συναδέλφων ταχύτερα .

Τέλος με δεδομένο ότι ως Ομάδα μας εμπιστεύεστε και διαχειριζόμαστε προσωπικά στοιχεία και σε κάποιες περιπτώσεις ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία (υγεία, πρόνοια κλπ) για τα οποία αυστηρό θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την επεξεργασία τους και την προστασία τους, καθ΄ υπόδειξη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την οποία συμβουλευθήκαμε, οφείλουμε να λάβουμε τις ακόλουθες αποφάσεις ως ΓΣ.

 

 

Πρόταση Απόφασης από την Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας που συνήλθε στις 15/3/2018 αφού ενημερώθηκε για το έργο της Ομάδας Δανείων του Συλλόγου αποφασίζει:

  1. Εγκρίνει τα πεπραγμένα της σημερινής διοίκησης επί του θέματος της αντιμετώπισης του προβλήματος εξυπηρέτησης των δανειακών οφειλών των μελών του Συλλόγου λόγω της δραματικής περικοπής των συντάξεών μας.
  2. Συμφωνεί με την ειδικότερη ενασχόληση της Ομάδας Δανείων, όπως έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί με αποφάσεις του ΔΣ, εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων της να παρέχει τεχνική βοήθεια σε όποια μέλη του Συλλόγου το επιθυμούν προκειμένου να υποβάλλουν, στην Alpha Bank αλλά και όπου αλλού έχουν οφειλές, τεκμηριωμένες προτάσεις για την ρύθμιση των οφειλών τους.
  3. Εξουσιοδοτεί το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη όλων των αναγκαίων αποφάσεων για την κάλυψη του συνόλου των δραστηριοτήτων της Ομάδας Δανείων του Συλλόγου και να απευθυνθεί, όταν και όπου χρειάζεται για τις δραστηριότητες της Ομάδας, στις αρμόδιες δημόσιες αρχές.  

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας ,

Η Ομάδα Δανείων Μελών

Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας