Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

17.2.2017 ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

Αθήνα, 16.2.2017

Συνάδελφοι, την 16η Φεβρουαρίου ασκήθηκε από τον ΕΝ.Α.Σ. Εργαζομένων Alpha Bank-Εμπορικής (Σύλλογο Εργαζομένων Εμπορικής Τράπεζας) η αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου, για την Απόφαση 1017/2014 του Εφετείου Αθηνών. ( κατατέθηκε με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 1182/2017 και Ειδικό Αριθμό 105/2017)

 

Όπως γνωρίζετε, την 12.9.2005 η Εμπορική Τράπεζα κατήγγειλε την από 25.10.1948 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς και όλες τις μετέπειτα συναφθείσες συλλογικές συμφωνίες μεταξύ της Τράπεζας και του Συλλόγου Εργαζομένων, με τις οποίες ιδρύθηκε και λειτούργησε το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας (ΤΕΑΠΕΤΕ).

Η ένδικη διαφορά άρχισε το 2006 με τις αγωγές που κατέθεσε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της Εμπορικής Τράπεζας ο Σύλλογος Εργαζομένων Εμπορικής . Επ’ αυτών, εκδόθηκαν η 116/2008 απόφαση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και, κατόπιν ασκήσεως εφέσεως από την Τράπεζα, η 4007/2009 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, που αμφότερες δικαίωσαν το Σύλλογο Εργαζομένων.

Όμως, με την απόφαση 1017/2014 του Εφετείου, που ακολούθησε την αρνητική για τα ασφαλιστικά δικαιώματα των μελών μας απόφαση του Αρείου Πάγου 9/2012, δημιουργήθηκε ένα αρνητικό δεδομένο για το ΤΕΑΠΕΤΕ.

Για το λόγο αυτό, ο Σύλλογός μας αποφάσισε, κατόπιν αιτήματος, να ενισχύσει οικονομικά την αναίρεση αυτή.

Παράλληλα, ο Σύλλογός μας αποφάσισε, μετά την άσκηση της αναίρεσης αυτής, να ασκήσει παρέμβαση υπέρ του Συλλόγου Εργαζομένων και κατά της Τράπεζας προκειμένου να είμαστε παρόντες στη δίκη και να ακουστούν τα επιχειρήματα των συνταξιούχων που είναι και οι άμεσα πληττόμενοι.

Σημειώνεται ότι, με βάση το Ν. 3371/2005, η ύπαρξη δικαστικών αντιδικιών συνεπάγεται τη μη διάλυση του ΤΕΑΠΕΤΕ.

Επίσης, με την άσκηση της αναίρεσης, διατηρείται ανοικτό το ενδεχόμενο προσφυγής μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς η προσφυγή σε αυτό το δικαστήριο προϋποθέτει την εξάντληση όλων των ενδίκων μέσων που προβλέπονται σε ένα κράτος, δηλαδή και της αναίρεσης στον Άρειο Πάγο.

Οι παραπάνω ενέργειες θα γίνουν παράλληλα με τις δικαστικές ενέργειες κατά του Νόμου Κατρούγκαλου, ενέργειες που ο Σύλλογός μας θα αναθέσει σε νομικούς συμβούλους, κατόπιν απόφασης στο προσεχές Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                        Ο Γ. Γραμματέας Δ.Σ.
    Χ. ΤΣΙΛΩΝΗΣ                                     Γ.ΔΕΔΕΣ